Webinarium „Kary pieniężne za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów”

Różnorodność funkcji spełnianych przez drzewa i krzewy powoduje, że podstawy prawne ich ochrony znajdują się w wielu aktach prawnych, a więc także  problematyka kar pieniężnych za usuwanie bez zezwolenia lub niszczenia drzew i krzewów ma charakter wieloaspektowy i prawidłowe ich zastosowanie wymaga znajomości dendrologii z jednoczesnym wykorzystaniem  różnych dziedzin prawa. Przekazywana...
readmore

Webinarium Plan wymian sieci wodociągowej. Metodologia czyli jak to ugryźć?

Podczas webinarium wykładowca, korzystając ze swojego 15-letniego doświadczenia z eksploatacją sieci wodociągowej przedstawi własne podejście do budowania planu wymian zużytych technicznie przewodów i armatury wodociągowej. Spróbuje on odpowiedzieć na pytania: Które przewody wymieniać w pierwszej kolejności, które w drugiej, a których nigdy ? Czy tylko wiek i materiał są najważniejszym...
readmore

Webinarium Drzewa sędziwe w przestrzeni zurbanizowanej – dlaczego warto i jaki je chronić?

Drzewa, zwłaszcza duże i sędziwe oraz te, które wiele przeszły (czyli drzewa-weterani), pełnią bardzo ważne funkcje w przestrzeni zurbanizowanej. Niestety nie wszystkie z nich, pomimo dużych rozmiarów i wysokich walorów kulturowych czy krajobrazowych, są objęte ochroną prawną, dlatego zdarza się, że są one niszczone lub usuwane pod pretekstem zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi...
readmore
line