Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2021r.

Webinarium cz. 1 Rozpoznawanie i możliwości ograniczania chorób drzew i krzewów w zieleni miejskiej

Do pobrania:

16 listopada 2021r.

Środowisko miejskie nie stwarza drzewom i krzewom prawidłowych warunków umożliwiających ich właściwy wzrost i rozwój. Nadmierne ubicie podłoża, problemy z dostępnością wody opadowej, a także wyspowy charakter roślinności prowadzą do występowania bardzo specyficznych problemów związanych ze zdrowotnością roślin. Na terenach zurbanizowanych niekorzystne warunki do życia roślin ułatwiają na osłabionych gospodarzach rozwój wielu szkodliwym organizmom. Występowanie chorób jest więc bardzo często skutkiem a nie przyczyną pogarszającego się stanu fitosanitarnego. W ten sposób znajomość poszczególnych gatunków patogenicznych grzybów oraz ich wzajemnych powiązań z określonymi gospodarzami stanowi klucz do szeroko pojętej profilaktyki zdrowotności roślin w warunkach przestrzeni miejskiej.

Opieka merytoryczna i prowadzenie: dr inż. Janusz Mazurek, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych w specjalności ochrona roślin. Członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego oraz Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni. Wykładowca akademicki. Posiada uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Przez wiele lat pracował w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Od wielu lat nadzoruje stan fitosanitarny w Arboretum w Wojsławicach. Obecnie prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa w ochronie i nawożeniu roślin ogrodniczych. Autor wielu opracowań, opinii i ekspertyz z zakresu zdrowotności roślin w zieleni miejskiej. Współautor opracowania pt. „Profilaktyka chorób drzew miejskich. Zalecenia bio-asekuracji”.

W webinarium omówione zostaną następujące grupy chorób powodowanych przez grzyby i bakterie istotne dla zdrowotności drzew i krzewów:

  • choroby naczyniowe (Verticillium, Fusarium, Ophiostoma),
  • choroby kory (Leucostoma, Phomopsis, Botryosphaeria, Massaria)
  • choroby pochodzenia glebowego (Armillaria, Heterobasidion, Phytophtora),
  • choroby pędów drzew iglastych (Sphaeropsis, Gremieniella, Cenangium),
  • choroby aparatu asymilacyjnego drzew i krzewów (mączniaki, rdze, plamistości liści, antraknozy, osutki).

Dziękujemy Uczestnikom za udział!

Partnerzy wydarzenia:

Klinika Roślin Janusza Mazurka

Klinika Roślin Janusza Mazurka