Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2021r.

Webinarium „Zieleń zabytkowa – prawo, zabiegi pielęgnacyjne i zarządzanie”

Szczegóły wydarzenia:

Szczegóły wydarzenia Click Meeting, godz. 9:00-14:00

Do pobrania:

Program webinarium

Pobierz pobierz
11 maja 2021r.

Zieleń rosnąca na terenach zabytkowych wymaga szczegółowej analizy historycznej, archiwalnej i w terenie. Niezbędna jest również szczególna wiedza i praktyka w zakresie pielęgnacji zabytkowych drzew i krzewów. Nie mniej problemów przysparzają aspekty prawne dotyczące zieleni na terenach wpisanych do rejestru zabytków.  Wszystkie te zagadnienia postaramy się omówić podczas webinarium „Zieleń zabytkowa – prawo, zabiegi pielęgnacyjne i zarządzanie”.

Program spotkania:

Sesja I – aspekty prawne

Zagadnienia:

  • zasady legalnego usuwania zieleni na terenach wpisanych do rejestru zabytków, oraz innych czynności (np. w zakresie prac w koronach drzew).
  • sankcje za nielegalne działania (w tym odpowiedzialność na zasadnie administracyjnych kar pieniężnych, odpowiedzialność wykroczeniowa i karna).

Prowadzenie: Agnieszka Masłowska-Gądek radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Zamówień publicznych..  Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), szkolenia prowadzi od 2012 r., specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne uwarunkowania  procesu inwestycyjno-budowlanego. Od stycznia 2014 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie, www.kancelariamaslowska.pl

II sesja Wybrane zagadnienia dotyczące pielęgnacji i ochrony zieleni w obiektach zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem drzew

Zagadnienia:

  • pielęgnacja bieżąca,
  • zabiegi ochronne i interwencyjne,
  • alternatywne zabiegi pielęgnacyjne stymulujące mechanizmy obronne roślin
  • diagnostyka stanu drzew – ograniczenia metod i błędy pomiaru.

 

Prowadzenie: dr hab. inż. Edyta Rosłon Szeryńska architekt krajobrazu,  absolwentka i pracownik SGGW w Warszawie, ekspert w zakresie diagnostyki i zarządzania drzewami w mieście, biegła sądowa ad hoc, twórczyni metody identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu. Współautorka programów kształtowania zieleni i zarządzania drzewami w gminach.

 

 

Sesja III Zarządzanie zielenią zabytkowa i marketing na przykładzie Żelazowej Woli

Prowadzenie:  Anna Tarnawska, magister inżynier architekt krajobrazu, doktorantka Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni Naczelnej Organizacji Technicznej SITO, członek Rady Przedsiębiorców WSEiZ . Kierownik Parku w Żelazowej Woli, Główny Specjalista.

Na mocy artykułu 37B Ustawy ochronie zabytków i opieki nad zabytkami uprawniona do działań oraz ich nadzorowania w terenach objętych pieczą Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.  Opiekun merytoryczny parków zabytkowych. Właściciel pracowni architektury krajobrazu „a-p Anna Tarnawska”

Dziękujemy p. Annie Tarnawskiej za udostępnienie zdjęcia Parku w Żelazowej Woli.

Dziękujemy Prelegentkom za podzielenie się wiedzą, a Uczestnikom za aktywny udział.

Jeżeli nie ma tematyki w naszym kalendarzu szkoleń, która Cię interesuje prosimy o przesłanie propozycji na adres szkolenia(at)dendros.pl Autorzy ciekawych pomysłów będą premiowani „specjalną” zniżką na dane szkolenie. 

Galeria z wydarzenia: