Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Kategoria wpisów: odpady

Sprawozdawczość do Urzędu Marszałkowskiego w myśl znowelizowanej ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r

W dniu 22 stycznia w Poznaniu firma Dendros  zorganizowała szkolenie poruszające tematykę związaną ze sprawozdawczością do Urzędu Marszałkowskiego […]

zobacz więcej

Szkolenie Zmiany przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz […]

zobacz więcej

Szkolenie Wymagania BHP w gospodarce odpadami komunalnymi

Od 2 października 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Nowe […]

zobacz więcej

Szkolenie Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla trudnych inwestycji infrastrukturalnych

19 maja br. w Poznaniu odbyło się szkolenie Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla „trudnych inwestycji” infrastrukturalnych. Spotkanie prowadziła Elżbieta […]

zobacz więcej

Warsztaty praktyczne Obowiązki sprawozdawcze dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego

10 lutego br. w Poznaniu odbyły się Warsztaty praktyczne Obowiązki sprawozdawcze dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadziła […]

zobacz więcej

Warsztaty praktyczne Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gospodarowania odpadami i opakowaniami – opłata produktowa

26 lutego w Poznaniu odbyły się Warsztaty „Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gospodarowania odpadami i opakowaniami – opłata produktowa”. […]

zobacz więcej