Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2010r.

Szkolenie Wymagania BHP w gospodarce odpadami komunalnymi

Termin: 11 lutego 2010 r., Hotel Ikar, Poznań

Od 2 października 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Nowe rozporządzenie określa wymagania bhp podczas wykonywania prac przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, w rozumieniu ustawy  o odpadach.

Rozporządzenie gruntownie zmienia wymagania w zakresie kwestii sanitarnych, sposób dokumentowania prowadzonych prac oraz nakłada dodatkowe obowiązki dotyczące ochrony ppoż. i spraw bezpieczeństwa przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

  • Co w praktyce oznaczają ostatnie zmiany w prawie?
  • Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie pracowników do zmienionych wymagań?
  • Jaką nową dokumentację należy przygotowywać począwszy od 2 października 2009r.?

 Powyższa tematyka została gruntownie  omówiona na szkoleniu.

 

Celem szkolenia było  poszerzenie wiedzy, nabycie praktycznych umiejętności dokonania oceny zagrożeń występujących w środowisku pracy i ochrony zdrowia pracowników oraz sporządzenia i prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji i procedur. 

Adresaci: spotkanie było przeznaczone dla służb bhp a także dla pracodawców i kadry kierowniczej zakładów komunalnych , spółek prowadzących działalność z zakresu gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami, społecznych inspektorów pracy, pracowników wydziałów komunalnych w jednostkach samorządu komunalnego oraz przedstawicieli firm, urzędów i instytucji, których działalność związana jest z gospodarką odpadami, zwłaszcza komunalnymi.

program szkolenia Wymagania BHP w gospodarce odpadami komunalnymi (pdf)

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.

 .