Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2015r.

Wizualna diagnoza drzew zagrażających bezpieczeństwu – metody i sposoby usprawniające kontrolę drzewostanu miejskiego

Termin: 18-19 czerwca 2015, Warszawa

Celem niniejszego szkolenia było przedstawienie najczęstszych błędów w wybranych opiniach eksperckich i poradnikach oraz pokazanie konsekwencji ich wystąpienia w postawieniu poprawnej diagnozy i wydaniu decyzji o postępowaniu z drzewem. Zasadniczym celem było przedstawienie ważniejszych cech i wad drzew miejskich mających znaczenie dla osłabienia ich funkcji mechanicznych, zaprezentowanie metod wizualnej oceny drzew i użytecznych narzędzi do pomiaru wad i uszkodzeń. Jednym z nich jest opracowany w wersji demo z systemem aplikacji na telefon komórkowy „TreesAnalyzer” służącą do oceny ryzyka wypadku spowodowanego przez drzewo autorską metodą WID Rosłon-Szeryńskiej modyfikowaną w latach 2006, 2009 i 2014, którą otrzymali Uczestnicy szkolenia.

Szkolenie składało się z części teoretycznej (wykłady i nauka na próbkach wad drewna) i praktycznej ((a) ocena drzew w terenie; b) rozpoznawanie wad, ich klasyfikacja, znaczenie i określenie przyczyny powstania oraz konsekwencji dla funkcjonowania drzewa; c) wykorzystanie metod i narzędzi do wizualnej oceny drzew; d) wykorzystanie metody WID Rosłon-Szeryńskiej w ocenie drzew; e) porównanie wyników oceny wizualnej z pomiarami drzew za pomocą rezystografu).

Uczestnicy szkolenia otrzymali egzemplarz atlasu „Wady drewna” Roberta Kimbara i materiały szkoleniowe zawierające informację o wadach drzew i cechach świadczących o osłabieniu ich statyki; o przyczynach ich powstania i rokowań dla drzewa, a także o sposobach i metodach przeprowadzania wizualnej diagnozy drzew oraz wersję demo z systemem aplikacji na telefon komórkowy „TressAnalyzer”.

wybrane strony książki Wady drewna (pdf)

Prowadzenie: dr inż. Edyta Rosłon – Szeryńska SGGW Warszawa ( w ramach swojej pracy doktorskiej opracowała pierwszą w Polsce wizualną metodę identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu) , Robert Kimbal.

program szkolenia (pdf)

 

Dziękujemy Wykładowcom, Uczestnikom oraz patronowi medialnemu Drwalowi za współpracę.