Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2014 r

VI Konferencja Straty wody w systemach wodociągowych

Termin: 2 -3 października 2014r, Hotel Klimczok, Szczyrk

Szósta edycja konferencji Straty wody w systemach wodociągowych zorganizowana przez firmę Dendros odbyła się w dniach 2-3 października 2014 roku w Szczyrku. Spotkanie zgromadziło 90 uczestników, a swoje doświadczenia dotyczące m.in. zarządzania siecią wodociągową, wpływie modelowania na eksploatację sieci i straty wody, gospodarki wodomierzowej oraz monitoringu sieci wodociągowej przedstawiło liczne grono specjalistów.

Pierwsze doświadczenia praktyczne przedstawił Adam Baura opowiadając o działaniach Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach zmierzających do ograniczania strat wody. Na przestrzeni 5 lat ostatnich lat ograniczono tam straty wody o 10%. Kolejne wystąpienie Krzysztofa Pokory (ABB Sp. z o.o.) traktowało o przepływomierzach elektromagnetycznych – idealnego rozwiązania dla aplikacji monitoringu sieci wodociągowych. Jednym z głównych problemów, które pojawiają się podczas eksploatacji systemu zaopatrzenia w wodę są jej straty do gruntu, wynikające z nieszczelności oraz awarii sieci przewodów wodociągowych – mówiła Barbara Marszałek (Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.). W celu ograniczenia ilości traconej wody przedsiębiorstwo to wprowadziło strategie działań diagnostycznych, które zostały szczegółowo omówione. O nowej generacji armatury regulacyjnej – zaworze z tłokiem pierścieniowym sterowanym przez medium mówił Krzysztof Koszecki (VAG Armatura Polska). Sesją zakończyło wystąpienie Marka Przytulskiego (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Dąbrowie Górniczej) dotyczące zintegrowanego zarządzanie aktywami jako ogólnego tło dla działań reinwestycyjnych w infrastrukturę sieciową przedsiębiorstw wodociągowych. Referat obejmował prezentację przykładowego oprogramowania (PiReM) wykorzystującego łącznie dane rzeczywiste i dane statystyczne do wspierania decyzji w zakresie zarządzania reinwestycjami. Choć obecne dane dotyczące tych sieci są ograniczone to, zdaniem autorów, w przyszłości powinny one być gromadzone w sposób ciągły i strukturalny, aby umożliwić efektywne wykorzystanie wsparcia informatycznego.

Drugą sesję rozpoczął dr inż. Ireneusz Nowogoński (Uniwersytet Zielonogórski) przedstawiając praktyczne przykłady zastosowania programu EPANET, który umożliwia obliczenia parametrów systemów wodociągowych dla różnych wariantów zasilania i rozbiorów wody. Autor wykazał przydatność oprogramowania do celów edukacyjnych, projektowych i zagadnień eksploatacyjnych. Tematykę kontynuowała Marta Sroczyk (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Dąbrowie Górniczej) która przedstawiła przykłady codziennej pracy w zakresie zarządzania siecią wodociągową przy użyciu hydraulicznego modelu komputerowego systemu rozprowadzającego wodę. Z kolei Dariusz Piszer (Nivelco Poland) omówił działanie przepływomierza FLOWIZ, a Adam Włodarczyk (Złote Runo) regulację ciśnień w systemach wodociągowych jako skuteczne narzędzie do ograniczania strat wody.

Victoriano Sanz Losada  (Aqualogy Polska Sp. z o.o.) przedstawił po przerwie obiadowej aktywną kontrolę wycieków za pomocą mikrostrefowania dynamicznego o regulacji ciśnienia. Następne wystąpienie dotyczyły wodomierzy – a przedstawił je Janusz Cudnik (Itron Polska Sp. z o.o.) oraz Betrand Bisch (Mirometr Sp. z o.o.). Natomiast o tym jak bardzo warunki montażu i typ wodomierza wpływają na wykazywane zużycie wody przedstawił dr inż. Wojciech Koral  (PWIK Gliwice, PŚ) na negatywnych przykładach z kilkunastu miast Polski.

Kolację Uczestnikom urozmaicał zespół góralski oraz karykaturzysta.

Przeprowadzone badania parametrów eksploatacyjnych podsystemów dystrybucji wody zlokalizowanych w obrębie wpływów eksploatacji górniczej w porównaniu z innymi systemami wodociągowymi w Polsce, pozwalają zauważyć nieznaczną różnicę w wartościach wyznaczanych wskaźników. Przedmiotowa sytuacja może wynikać z faktu różnego zaangażowania przedsiębiorstw wodociągowych we wprowadzanie strategii ograniczania strat wody, co bezpośrednio przekłada się na wartości uzyskiwanych wskaźników i skutecznie utrudnia wyciąganie wniosków na temat różnic w wartościach wskaźników dla przedsiębiorstw borykających się z problemem szkód górniczych i nie związanych z tym problemem – mówiła podczas drugiego dnia konferencji Ewelina Kilian (Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.). Nowoczesne systemy wodociągowe Saint Gobain Pam omówił Tomasz Fusek, natomiast zastosowanie strefowania sieci do ograniczania strat wody na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Będzinie przedstawił Dariusz Zawada.

Wprowadzenia do kolejnej sesji dokonał opiekun merytoryczny konferencji – dr inż. Florian Piechurski (Politechnika Śląska). „Monitoring sieci wodociągowej powoduje obniżenie strat wody w systemie. Jednak aby tak było w przypadku każdego systemu monitoringu, musi zostać spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim, system monitoringu powinien być kompletny, zaawansowany technicznie oraz powinien swym działaniem obejmować wszystkie obiekty systemu wodociągowego. Oczywiście powinien być cały czas sprawny, na bieżąco serwisowany, a jakiekolwiek usterki błyskawicznie diagnozowane i usuwane. Przedsiębiorstwo musi reagować na zmiany w sieci wodociągowej, aby monitoring nie stał się przestarzały a w konsekwencji bezużyteczny.”

Kolejne prezentacje dotyczyły również tego zagadnienia, a przedstawili je na przykładach przedsiębiorstw wodociągowych: Kazimierz Oboza ( Aqua SA Bielsko – Biała), Ryszard Kerner (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Kędzierzynie Koźlu) oraz Dominik Sladek na przykładzie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

 W imieniu organizatorów dziękujemy Wykładowcom, Uczestnikom oraz firmom promującym się za zaangażowanie oraz miła atmosferę podczas konferencji i zapraszamy na edycję VII w październiku 2015 roku!

program konferencji Straty wody (pdf) AKTUALIZACJA 26.09

Wśród Uczestników zostanie rozlosowany został  voucher o wysokości 1000 zł na wycieczkę w sezonie 2014/15 z katalogu Biura Podróży Frater.

 

logo 2012

 

Relacja z poprzedniej edycji konferencji