Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2013r.

V konferencja Straty wody w systemach wodociągowych

Termin: 26-27 września 2013r., Ustroń

Za nami piąta edycja konferencji „Straty wody w systemach wodociągowych”. Tegoroczne spotkanie poświęcone było strategii ograniczania strat wody i jej racjonalnemu zużyciu w przedsiębiorstwach wodociągowych. Podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej w Ustroniu, 26-27 września 2013 r., uczestnicy mieli okazję wysłuchać 19 wystąpień specjalistów, zapoznać się z ofertą firm specjalistycznych oraz wziąć udział w dyskusjach i wymianie poglądów.

„Wśród działań zmierzających do ograniczania strat wody można zaliczyć: ciągły monitoring strat wody, poprawne prowadzenie bilansu wody, analizę zużycia wody przez odbiorców, opracowanie grupy wskaźników opisujących straty wody – mówił opiekun merytoryczny konferencji – dr inż. Florian Piechurski. Ważna jest tutaj precyzja i jednoczesność w pomiarze poszczególnych składników bilansu, gdyż od tego zależy dokładność i poziom błędów w bilansie”. Prelegent podkreślał, iż podejmowane decyzje dotyczące ograniczania strat wody powinny być prowadzone jednocześnie jako działania organizacyjne, remontowe, modernizacyjne oraz inwestycyjne. Niezbędne są też inwestycje i zakup sprzętu. Następna prezentacja dotyczyła diagnostyki stanu technicznego studni głębinowych – którą omówił Tomasz Górka (Blm – Storkow GmbH). Kolejny wykładowca – Adam Gołębiewski (IGWP) przedstawił wdrożenie krajowego systemu benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce, który ma na celu porównanie efektywności działalności przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich indywidualnej specyfiki. Jeżeli chodzi o wskaźnik straty wody potraktowane zostały w tej analizie jako zużycie wody na własne cele technologiczne i wyniosły one średnio 12,3 – 14,1 %. Dużym zainteresowaniem cieszyło się praktyczne wystąpienie dr inż. Tadeusza Żaby (MPWIK Sp. z o.o. Kraków) o możliwościach i kosztach ograniczania strat wody. Sesję I zakończył referat dotyczący starań Wodociągów Siemianowickich w zakresie obniżania strat wody, które zostały docenione przez NIK – przedstawiony przez Seweryna Świacznego.

Druga sesja dotyczyła wpływu modelowania na eksploatację sieci wodociągowej i straty wody. Wprowadzenia do tematu dokonał dr inż. Grzegorz Ścieranka (PŚ), który podkreślał iż zadaniem modelu hydraulicznego jest pomoc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na pytania dotyczące warunków panujących w sieci. Padły także odpowiedzi na pytania: po co modelować sieć, jakie są dostępne programy, etapy realizacji, odwzorowanie geometrii i modelowanie strat wody. Temat ten kontynuowali Sebastian Radzimski oraz Tomasz Kochanowski (WiK Sp. z o.o. w Opolu), którzy zbudowali model ich sieci w oparciu o bezpłatny program EPANET i zintegrowali go z systemem GIS. Kolejne prezentacje dotyczyły przeglądu systemów do diagnostyki sieci wodociągowych przedstawionego przez Waldemara Bidachę (Sewerin Sp. z o.o.) oraz zaworów regulacyjnych firmy Raphael i rejestratorów Cello firmy Technolog omówionych przez Adama Włodarczyka (Złote Runo sp. z o.o.). Na zakończenie Tomasz Konieczny (MPWiK Wrocław) zaprezentował monitoring pracy pompowni w systemie dystrybucji wody.

Wodomierz jako podstawa ograniczania wymiernych strat wody był tematem kolejnej sesji obrad. Wystąpiły i przedstawiły swoje oferty dwie firmy: Mirometr Sp. z o.o oraz Itron Polska sp. z o.o. , a efekty monitoringu przepływów dla doboru wodomierzy omówił Mariusz Kwiatkowski, natomiast porównaniem systemów zdalnego odczytu (możliwości, problemy eksploatacyjne i bilansowanie) zmierzył się dr inż. Wojciech Koral (PŚ).

Wieczorem uczestnicy konferencji spotkali się na kolacji, gdzie mieli okazję „sprawdzić swoje szczęście” podczas gier w casynie (ruletka, black Jack, poker) lub wymienić doświadczenia podczas rozmów kuluarowych.

Drugi dzień konferencji poświęcony był modernizacji sieci wodociągowej. Efekty modernizacji i wdrożenia monitoringu na przykładzie wodociągów gminnych omówił dr inż. Florian Piechurski (PŚ). „Sieć wodociągowa w gminie w większości bo aż w 80% zbudowana jest z tworzyw sztucznych. Prowadzi się wymianę starych stalowych rurociągów na te z tworzyw sztucznych, co powoduje obniżenie wskaźnika awaryjności. Dobre rezultaty daje monitoring sieci wodociągowej, budowane są nowe studnie pomiarowe co pozwala na zwiększenie liczby stref, obserwowane są i analizowane minimalne nocne przepływy co w znacznym stopniu przyczynia się do polepszenia warunków pracy sieci i ograniczania strat wody” – mówił. Kolejny prelegent Tomasz Fusek (Saint Gobain PAM Polska) przedstawił Blutop – nowoczesny i bezpieczny system rur i kształtek wodociągowych z żeliwa sferoidalnego, a przedstawiciel Biura Podróży Frater zachęcał do turystki biznesowej.

Nie zabrakło również tematyki redukcji ciśnienia w sieci wodociągowej – jej możliwości i efekty przedstawiła Ewelina Kilian (Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.; PŚ), reduktor ciśnienia jako elementu koniecznego w sieciach wodociągowych zasilanych pompami z przetwornicami częstotliwości omówił Krzysztof Koszecki (VAG Armatura Polska Sp. z o.o.) . Całość podsumował opiekun merytoryczny „ Regulacja i redukcja ciśnienia obniża wycieki z nieszczelności i obniża straty wody, a każde przedsiębiorstwo powinno subiektywnie podejść do tego tematu rozważając indywidualne warunki pracy danej sieci oraz biorąc pod uwagę ekonomiczne aspekty eksploatacji”.

W imieniu organizatorów dziękujemy Wykładowcom, Uczestnikom oraz firmom promującym się za zaangażowanie oraz miła atmosferę podczas konferencji i zapraszamy na edycję VI we wrześniu 2014 roku!

PROGRAM KONFERENCJI STRATY WODY W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH (PDF) 


Konferencja odbyła się w hotelu Belweder ***** w Ustroniu – to nowoczesny i ekskluzywny obiekt usytuowany na zboczu Góry Równicy, wśród gór i lasów w uzdrowiskowej części Ustronia, w samym centrum Beskidów.

Podczas konferencji wśród Uczestników rozlosowany został voucher na wycieczki Biura Podróży Frater – sezon 2014. Panu Markowi serdecznie gratulujemy wygranej!

sponsor volcheru:

 

 BAZA WIEDZY

Prezentacja dr Korala jest dostępna – 21.10