Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2012r.

IV konferencja Straty wody w systemach wodociągowych

Termin: 20-21 września 2012r., Hotel Diament ***, Ustroń

Czwarta edycja konferencji Straty wody w systemach wodociągowych  odbyła się w dniach 20-21 września 2012 roku w Hotelu Diament**** położonym w malowniczej i uzdrowiskowej dzielnicy Ustronia. Spotkanie zgromadziło 100 uczestników, a swoje opinie dotyczące m.in. skutecznych narzędzi, monitoringu sieci wodociągowej oraz opomiarowania w celu zmniejszenia strat wody w systemach wodociągowych przedstawiło liczne grono specjalistów.

 Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawował dr inż. Florian G. Piechurski, docent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który podczas swojego pierwszego wykładu przedstawił problem modernizacji sieci wodociągowej. Prelegent zwracał uwagę iż modernizacja nie ma na celu przywrócenia utraconych cech użytkowych, gdyż ten cel osiągnie się przez remont, a celem jej jest zwiększenie wartości użytkowej obiektu. W referacie tym przedstawiono również techniki napraw rurociągów, schemat decyzyjny wyboru rozwiązania, a także omówiono krok po kroku etapy modernizacji sieci wodociągowej jednego z przedsiębiorstw. Kolejne prezentacje w tej sesji dotyczyły: systemu rur i kształtek wodociągowych z żeliwa sferoidalnego – które przedstawił Tomasz Fusek Saint Gobain, standardu regulacyjnych zaworów membranowych przedstawionych przez Krzysztofa Koszeckiego z firmy VAG Armatura Polska oraz stabilizacji ciśnienia przy zastosowaniu zaworów Singer i kontrolerów Radcom przygotowane przez firmę Wateripoint.

 Druga sesja dotyczyła systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Dr inż. Wojciech Koral przedstawił analizę praktycznych problemów, pojawiających się w trakcie tworzenia systemów zdalnego odczytu wodomierzy: wybór rodzaju wodomierzy i systemu, rodzaje impulsatorów i nadajników, kwestie kolejności opomiarowania odbiorców (mieszkalnictwo/przemysł) oraz bilansowania stref pomiarowych. Kolejne wystąpienia dotyczyły oferty firmy Mirometr i wpływu opomiarowania wody na bilans sieci i ekonomikę przedsiębiorstwa, które zaprezentował Antoni Fila.

 „Monitoring sieci wodociągowej prowadzony w sposób rzetelny i przemyślany może stanowić bardzo ważne narzędzie w zarządzaniu pracą sieci wodociągowej” – mówił opiekun merytoryczny w kolejnym wystąpieniu. „Rozwój technologii związanych z monitoringiem sieci wodociągowych sprawił że powstają coraz to nowsze możliwości” po czym omówił jakie parametry sieci można monitorować za pomocą jaki urządzeń. Następnie zaprezentowano szereg rozwiązań dotyczących monitoringu sieci wodociągowej: przepływomierze elektromagnetyczne ABB przedstawił Krzysztof Pokora, bateryjne przepływomierze elektromagnetyczne z transmisją GPRS Dariusz Piszer Nivelco-Poland Sp. z o.o. oraz zawory regulacyjne Raphael i sterowniki Regulo Adam Włodarczyk, Złote Runo. Nie zabrakło też wystąpienia dotyczącego opracowania modelu hydraulicznego sieci wodociągowej, które przedstawił Mariusz Pluta z Katowickich Wodociągów SA.

Wieczorem uczestnicy konferencji spotkali się na kolacji grillowej gdzie mieli okazję „sprawdzić swoje szczęście” podczas gier w casynie (ruletka, black Jack, poker).

Drugi dzień konferencji poświęcony był monitoringowi i sterowaniu siecią wodociągową. „Dane uzyskane z monitoringu dotyczące ciśnienia, przepływów i rozbiorów wody umożliwiają stworzenie modelu hydraulicznego sieci maksymalnie zbliżonego do rzeczywistości. Model sieci pozwoli na efektywne zarządzanie, bilansowanie stref zasilania, obsługę sytuacji awaryjnych oraz planowanie rozwoju sieci” – powiedział w podsumowaniu swojego referatu dr inż. Florian Piechurski. W sesji tej Radosław Gogołkiewicz i Andrzej Kiełbasa zaprezentowali funkcje Grundfos Hydro MPC. Uczestnicy mogli również zapoznać się z działaniem zainstalowanych w przyczepie firmy Grundfos falowników i sterowników służących m.in. do obniżenia ciśnienia a tym samy strat wody.

Swoimi doświadczeniami z efektów monitoringu sieci wodociągowej podzielił się z uczestnikami Michał Sadowski PWiK Lidzbark Warmiński i dr inż. Wojciech Koral PWiK Gliwice. Jak co roku nie zabrakło sesji poświęconej doświadczeniom praktycznym podczas której przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: Damian Pieter (Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) oraz Joanna Kochańska (Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Krzeszowice) zaprezentowali rozwiązania stosowane w ich firmach w celu ograniczania strat wody.

 

program IV konferencji Straty wody w systemach wodociągowych (pdf) 


Podczas konferencji rozlosowany był wśród Uczestników voucher o wartości 1000 zł na wyjazd (do wyboru Słowenia, Toskania i Kraje Nadbałtyckie) w 2013 roku z katalogu Biura Podróży Frater. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!

 

 BAZA WIEDZY

Dostępne są dwie prezentacje  dr inż. Wojciecha Korala- aktualizacja 11.10.2012


Dziękujemy opiekunowi merytorycznemu dr inż Florianowi Piechurskiemu, wszystkim wykładowcom,  firmą promującym się podczas konferencji za współpracę.  Uczestnikom za stałe zainteresowanie tą tematyką i konferencją oraz patronom medialnym.

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  konferencji, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej. Materiały zawierają zakres programu konferencji.