Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2011r.

II Szkolenie Identyfikacja drzew zagrażających bezpieczeństwu

Termin: 24-25 października 2011r., Kampus SGGW Warszawa

W Warszawie 24-25 października br. na terenie Kampusu SGGW odbyło się szkolenie dotyczące identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu. Spotkanie poprowadziła dr inż. Edyta Rosłoń-Szeryńska (SGGW Warszawa), wykład wygłosił także prof. nadzwyczajny dr hab. Tomasz Oszako (Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie). Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, wśród uczestników znaleźli się pracownicy jednostek samorządowych, administratorzy terenów zieleni, przedstawiciele firm zajmujących się projektowaniem zieleni oraz jej pielęgnacją.

Patronat medialny nad spotkaniem objął miesięcznik ADMINISTRATOR, portal ADMINISTRATOR24.info oraz Portal przyjaciół ogrodów ArchitekturaKrajobrazu.info.

Było to drugie spotkanie dotyczące metod identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu. Podobnie jak w Poznaniu uczestnicy w pierwszym dniu szkolenia brali udział w części teoretycznej, gdzie została poruszona problematyka związana ze sposobami oceny statyki oraz szacowania ryzyka związanego z niestabilnymi drzewami. Pani dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska omówiła m.in. metody techniczne, metody wizualne oraz autorską metodę WID-wizualnej identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu. Profesor nadzwyczajny, dr hab. Tomasz Oszako poruszył natomiast istotną kwestie wpływu grzybów na rozkład drewna, co w konsekwencji przyczynia się do wykrotów lub wiatrołomów, a Uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się z bliska wybranym grzybom drzew miejskich. Ponadto podczas spotkania przedstawione zostały istniejące sposoby kontroli drzew i oceny poziomu zagrożenia, ze szczególną uwagą zwróconą na praktyczne metody oparte o diagnozę wizualną.

W ramach zajęć praktycznych szkolenie odbyło się w parku na terenie Kampusu SGGW, gdzie metodą diagnostyki wizualnej skontrolowali kilkanaście drzew i ocenili ich poziom zagrożenia. Zajęcia terenowe pozwoliły w sposób praktyczny wykorzystać oraz zweryfikować informacje uzyskane podczas szkolenia.

program szkolenia Identyfikacja drzew zagrażających bezpieczeństwu (pdf) 

 

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione.

 

 Dziękujemy dr inż Edycie Rosłon-Szeryńskiej oraz prof. nadzwyczajnemu dr hab. Tomaszowi Oszako za poprowadzenie szkolenia, Uczestnikom spotkana za aktywny udział oraz patronom medialnym za współpracę.

 

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem patrona medialnego szkolenia – miesięcznika i portalu dla zarządców nieruchomości Administrator

Marzena Suchocka „Wizualna metoda oceny statyki drzew” (pdf)