Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2024r.

Webinar „Zasady sadzenia młodych drzew i ich efektywna pielęgnacja”

Do pobrania:

Termin: 8 maj 2024r., Platforma Click Meeting, godz. 9-13

Drzewa w miastach są niezwykle cennym i niezastąpionych elementem błękitno-zielonej infrastruktury. Pełnią szereg funkcji ekosystemowych, które umożliwiają komfortowe życie w miastach, poprzez m.in. oczyszczanie powietrza czy łagodzenie miejskich wysp ciepła. W związku z ociepleniem klimatu i antropopresją zwiększanie ilości drzew rosnących w mieście jest szczególnie ważne. Jednak, aby drzewa tworzyły korzyści środowiskowe istotne staje się zadbanie o właściwe posadzenie młodych drzew oraz ich efektywną pielęgnację, tak aby zminimalizować niekorzystny wpływ miasta na drzewa i zapewnić optymalne warunki wzrostu.

Program webinaru:

 1. Dobór gatunków do nasadzeń – wskazanie drzew wrażliwych na antropopresje oraz rekomendacja gatunków na szczególnie trudne warunki miejskie
 2. Specyfika gleb miejskich i ich wpływ na rozwój młodych drzew.
 3. Omówienie pozostałych warunków siedliskowych i ich wpływu na rozwój młodych drzew.
 4. Wady materiału szkółkarskiego (korona, pień, system korzeniowy). Przedstawienie wad, które nie powinny być akceptowalne, a które mogą być warunkowo akceptowalne. Pokazanie wykopanego systemu korzeniowy drzewa w celu omówienia wszystkich wad wynikających z uprawy drzewa na szkółce i jego dalszego wzrostu w gruncie. 
 5. Zaprezentowanie wybranych zagadnień dotyczących jakości materiału szkółkarskiego na podstawie badań naukowych wykonanych na Uniwersytecie Floryda.
 6. Skutki niewłaściwego transportu drzew ze szkółek – przykłady
 7. Jutowanie pni, a bielenie – którą metodę wybrać aby ochronić pień drzewa?
 8. Skutki niewłaściwego posadzenia drzew
 9. Zasady właściwego posadzenia drzew
 10. Metoda sadzenia drzew w trudnych warunkach gleb miejskich przy zastosowaniu studni napowietrzających
 11. Wady i zalety wybranych materiałów do ściółkowania
 12. Podlewanie młodych drzew –zasady stosowania worków do podlewania oraz częstotliwość podlewania do gruntu
 13. Pielęgnacja młodych drzew.
 14. Czy należy ciąć drzewa po posadzeniu? Kiedy zacząć cięcie drzew? W jaki sposób zaplanować cięcie drzew w okresie intensywnego wzrostu drzewa?

 

Prowadzenie: Tomasz Maksym, Pracownia Dendrologiczna Viridis

leśnik z wykształcenia, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył także międzyuczelniane studium podyplomowe Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW – SGH. Pracował jako edukator w Ogrodzie Botanicznym – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie Polskiej Akademii Nauk. Od 2012 r. jako pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniał decyzje zezwalające na usunięcie drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego oraz na usunięcie drzew z pasa drogowego drogi publicznej. Prowadził postępowania w sprawie wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom w stosunku do zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz prowadził postępowania dotyczące wyliczenia wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową. Swoją pracę dotyczącą dendrologii oraz prawa ochrony zadrzewień miejskich kontynuował w Wydziale Zezwoleń na Usunięcie Drzew i Krzewów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a następnie jako dendrolog w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy. W ZZW brał czynny udział w tworzeniu wszystkich standardów składających się na Kartę Praw Drzew (standardów m.st. Warszawy dotyczących ochrony terenów zieleni) oraz koordynował cały proces, a także był inicjatorem i uczestniczył w opracowaniu Standardu tworzenia nawierzchni przyjaznych drzewom. Autor zrębu Instrukcji dokonywania przeglądów drzew, dokumentu innowacyjnego, przyjętego Zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy jako obowiązujący wszystkie jednostki m.st. Warszawy. Prelegent licznych warsztatów, szkoleń, konferencji i zajęć edukacyjnych.

 

 

  Poleć szkolenie

  Twoje imię i nazwisko:

  Twój adres e-mail:

  Adres e-mail znajomego: