Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2022r.

Webinar „Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu, a zieleń miejska”

Do pobrania:

formularz zgłoszenia (pdf)

pobierz wypełnij odeslij pobierz
Termin: 29 marca 2022r., w godz 10-14

Zapraszamy na webinar  jak zieleń może pomóc w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu. –  29 marca br .

Eksperci i plan wystąpień:

1. Potencjał przyrody w adaptacji przestrzeni miast do zmian klimatu- nowe potrzeby inne podejście

dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska

mgr inż. ogrodnictwa w zakresie architektura krajobrazu; doktor nauk rolniczych, w zakresie ogrodnictwa;  doktor habilitowany w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina Architektura i Urbanistyka;

pracownik naukowo-dydaktyczny SGGW w Warszawie; wykładowca Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie,  w tym nauczyciel przedmiotów związanych z kalkulacją kosztów w terenach zieleni;

ekspert, szkoleniowiec i autorka wielu opracowań naukowych, popularno-naukowych oraz technicznych w zakresie architektury krajobrazu.

Tematyka wystąpienia:

Omówienie problemów (szanse i zagrożenia) związane z działaniami gmin w celu adaptacji miast do zmian klimatu.
Przedstawione zostaną zasady optymalnego wykorzystania potencjału roślin, w tym drzew, do pełnienia usług ekosystemów w mieście. Zaprezentowane zostaną także zasady komponowania trwałych układów roślinnych i zrównoważonego zarządzania drzewami w miastach.

2. Działania adaptacyjne do zmian klimatu w poznańskich pasach drogowych

Maja Jaroszewska – specjalista ds. kształtowania terenów zieleni, w Wydziale Terenów Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Ukończyła studia na poznańskim Uniwersytecie Przyrodniczym oraz  studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Urbanistyka i planowanie przestrzenne.

Tematyka wystąpienia:

 • skwery/zieleńce: stosowanie nawierzchni mineralnych, retencja, zwiększenie bioróżnorodności,
 • ulice: kompleksowe zwiększenie udziału zieleni (odbetonowywanie), odtwarzanie zieleni przyulicznej,
 •  ochrona cennego drzewostanu istniejącego na etapie projektów, jako że w walce ze zmianami klimatu, potrzebujemy chronić starodrzew (przykładowe rozwiązania testowe technologii prac przy drzewach).

 3. Jak zarządca terenów zieleni może wspomóc miasto w adaptacji do zmian klimatu?

Monika Pec-Święcickazastępca dyrektora w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Miejski Architekt Krajobrazu. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni, Certyfikowany Inspektor Drzew.
Wiedzę zdobywała na uczelniach wyższych we Wrocławiu, Brnie, Walencji, Berlinie i Londynie, a praktykę w biurach projektowych w Hamburgu, Walencji i rodzinnym Wrocławiu.
Zawód architekta krajobrazu wykonywała jako projektant, społecznik, naukowiec, wykładowca, zarządca terenów zieleni i urzędnik. W zawodzie tym najbardziej docenia jego interdyscyplinarność.

Tematyka wystąpienia:

Podczas wystąpienia zostaną omówione: działania inwestycyjne, utrzymanie i zarządzanie. Oprócz tego poruszony zostanie temat tworzonych Uniwersalnych Standardów Utrzymania Terenów Zieleni oraz wdrażanego Systemu Zarządzania, który ułatwi administrowanie zasobami Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Standardy kładą nacisk na utrzymywanie i pielęgnację terenów zieleni pod kątem dbania o klimat, wodę, bioróżnorodność i zdrowotność roślin  Będą one wcielane w życie od tego roku, przy okazji podpisywania nowych umów na konserwację terenów zieleni.

Dziękujemy za udział w webinarze!

  Poleć szkolenie

  Twoje imię i nazwisko:

  Twój adres e-mail:

  Adres e-mail znajomego: