Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2020r.

XII STRATY WODY – ONLINE

Termin: , cz. 2. 19.11, Platforma Click Meeting godz. 9:30 - 13:00

Problematyka strat wody w systemie wodociągowym wpisana jest w działalność każdego przedsiębiorstwa wod-kan. Ich wielkość zależy m.in. od sprawności technicznej sieci, a także ciśnienia, czy opomiarowania i sposobu rozliczania.

 XII Straty wody  – on line składały z 2 części:

1. Gospodarka wodomierzowa i zdalny odczyt w kontekście ograniczania strat wody –  9.11.2020r.

W celu usprawnienia funkcjonowania gospodarki wodomierzowej można podjąć wiele działań w różnych jej zakresach. Do najważniejszych, w zakresie zmniejszania strat wody, a dotyczących wodomierzy należą: kolejno: dobór modelu/klasy urządzenia, jego średnicy oraz prawidłowy montaż i zabezpieczenie, a końcowo metoda odczytu (ręczny/zdalny).

Prawidłowy montaż wodomierzy ma swoje odzwierciedlenie w późniejszym pomiarze zużywanej wody. Określenie lokalizacji, pozycji oraz budowy zestawu wodomierzowego zaczyna się na etapie projektowania. Dlatego już przy nowych przyłączach staramy się eliminować wszelkie nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na wielkość strat wody, np. kolanka, redukcje, zwężki, zasuwy bezpośrednio przed, jak i za wodomierzami. Na już istniejących instalacjach, w przypadku zastania powyższych nieprawidłowości, taki układ jest przebudowywany. Należy pamiętać, że wszystkie podobne sytuacje mogą mieć wpływ na błędny pomiar. Dlatego niezwykle ważną sprawą jest edukacja samych monterów, aby reagowali w odpowiedni sposób na zaistniałe nieprawidłowości.

Wystąpienie było ilustrowane wieloma ciekawymi przykładami pochodzącymi z autorskich badań prowadzonych w przedsiębiorstwach wodociągowych i w spółdzielniach mieszkaniowych. Nie zabrakło również zagadnień związanych z zasadami bilansowania zużycia wody oraz zdalnymi odczytami wodomierzy – m.in. przytoczone zostaną przykłady ich wdrożeń w przedsiębiorstwach wodociągowych i spółdzielniach, a także problemy eksploatacyjne.

Spotkanie poprowadził dr inż. Wojciech Koral wykładowca akademicki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz  praktyk i  specjalista w zakresie gospodarki wodomierzowej współpracujący w tym zakresie z przedsiębiorstwami wodociągowymi i spółdzielniami mieszkaniowymi.

2. Straty wody – teoria i praktyka –  19.11.2020r.

W programie webinarium zostaną omówione zostały następujące zagadnienia:

  1. Zasady opracowania bilansu wody w systemie dystrybucji wody jako podstawa do oceny poziomu strat wody.            
  2. Monitoring przepływu i ciśnienia w sieci dystrybucji jako podstawa do ograniczenia stary wody                       
  3. Przyczyny i rodzaje awarii  dla różnych rodzajów materiałów i armatury jako główne skutki strat wody .   
  4. Regulacja ciśnienia pracy wydzielonych stref jako sposób na obniżenie strat wody
  5. Budowa strategii związanej z obniżaniem poziomu strat w systemie dystrybucji wody

Spotkanie poprowadził:

 dr inż. Florian Piechurski wykładowca akademicki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz  praktyk. Od 12 lat opiekun merytoryczny konferencji Straty wody w systemach wodociągowych.  Autor licznych publikacji i wystąpień dotyczących powyższej tematyki.

oraz

 Pan Dobromir Drabiec z Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach który przedstawi referat pt:  „Model optymalizacji pracy sieci wodociągowej – opomiarowanie, regulacja, GIS, detekcja.”

Omówiona została:
– Zabudowa oraz funkcjonowanie punktów pomiarowych dla systemu SCADA.
– Układ automatycznej regulacji ciśnienia współpracujący z systemem SCADA, wykorzystujący rozwiązania sterowania autorstwa RPWiK Tychy S.A.
– Współpraca układów automatyki sterująca punktami zasilającymi.
– Bieżąca analiza zużyć wody w systemie GIS.
– Wykrywanie nieszczelności na rurociągach z tworzywa sztucznego.

Dziękujemy Wykładowcom i Uczestnikom za udział w webinarium.