Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2020r.

Cykl webinariów „Drzewa w mieście – wiedza od A do Z”. Cz. 3. Omówienie metod technicznych – postępowanie z drzewami w celu minimalizacji ryzyka i poprawy kondycji

Termin: 6 listopada 2020r., Platforma Click Meeting godz. 10-14

W diagnostyce arborystycznej, poza wykorzystywaniem metod wizualnych, często wykorzystuje się metody techniczne i narzędzia do oceny drzew. Niektóre z nich (np. metoda testów obciążeniowych) badają problem całościowo, dając nam odpowiedź na pytanie, czy drzewo zagraża wywrotem lub złomem. Inne narzędzia (jak. np. tomograf, rezystograf, radar do korzeni drzew) dają odpowiedź na temat stanu zachowania drewna badanej strefy nadziemnej lub podziemnej drzewa. Pojawiają się nowe technologie, np. oparte o częstotliwość drgań i wychylenie drzew pod wpływem wiatru, które otwierają wrota nowym metodom oceny ryzyka wywrotu i złamania się drzew. Każda z nich ma określone warunki zastosowania, ograniczenia i błędy pomiaru. Tylko poprawne ich użycie warunkuje rzetelną ocenę problemu.

Przedmiotem szkolenia było omówienie współczesnych technik badania drzew, określenie wad i zalet ich zastosowania.

Prowadzący: dr inż. Edyta Rosłon – Szeryńska, SGGW Warszawa

architekt krajobrazu,  ekspert w zakresie diagnostyki i zarządzania drzewami w mieście, biegła sądowa, twórczyni metody identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu. Współautorka Standardów Kształtowania Zieleni Warszawy i Polityki Ochrony Drzew dla m.st. Warszawy. Autorka licznych publikacji i ekspertyz dotyczących zieleni.

Pani Edycie i Uczestnikom dziękujemy – kolejny webinar z zieleni już w grudniu!