Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2019r.

Szkolenie Zintegrowana ocena drzew zagrażających bezpieczeństwu z aplikacją hTreeEval

Termin: 28-29 marca 2019r., Poznań

Wiedza o korzyściach płynących z obecności drzew w mieście i zagrożeniach spowodowanych przez zaniedbania w ich kontroli i pielęgnacji, przyczyniła się do usprawnienia systemu administracji i zarządzania drzewami w miastach wielu krajów europejskich. Również w Polsce coraz więcej miast wprowadza system zarządzania drzewami oparty o kompleksowe działania w zakresie ich kształtowania, ochrony i pielęgnacji. Ważnym aspektem jest ocena drzew. Szczegółową diagnozę ich stanu przeprowadzają osoby z rozległą wiedzą i doświadczeniem arborystycznym, jednak podstawową ocenę drzew można wykonać w oparciu o proste metody wizualne i łatwe w obsłudze narzędzia do pomiaru wad i uszkodzeń.

Celem szkolenia było przedstawienie sposobu działania i możliwości zastosowania metody oceny drzew zagrażających bezpieczeństwu w aplikacji hTreeEval. Aplikacja hTreeEval (Hazard Tree Evaluation) to zintegrowany system oceny drzew oparty o diagnozę wizualną i techniczną (przy użyciu sprzętu do pomiary struktury zdrowotnej drewna).

Aplikacja dotyczy oceny zagrożenia bezpieczeństwa powodowanego przez drzewa. Bezpieczeństwu zagrażają drzewa wywracające się i łamiące. System oceny drzew użyty w aplikacji został opracowany na przestrzeni wielu lat. Jego podstawą jest metoda WID (wizualnej identyfikacji drzew) Rosłon-Szeryńskiej (2006)[1] opracowana na gruncie polskim w oparciu o krytyczną analizę badań europejskich i amerykańskich z lat 1951-2005 i na podstawie logicznych modeli zdarzeń z zebranych wypadków wiatrołomów i wykrotów z terenu Mazowsza.

Metoda bazuje na ocenie ryzyka wypadkowego podobnie do metod amerykańskich. Do jej opracowania wykorzystano model drzewa logicznego, tzw. drzewo błędów (FTA) i zdarzeń (ETA), którego celem jest identyfikacja specyficznych związków pomiędzy przyczynami a kombinacją zdarzeń, mogących mieć wpływ na stworzenie sytuacji grożącej wypadkiem i na sam proces uszkodzenia. Ze względu na złożoność źródła zagrożenia opracowano dodatkowo szczegółowy model logiczny tego czynnika, bazując na opracowanych wariantach uszkodzeń drzewa z towarzyszącymi im rożnymi typami objawów/wad budowy i kształtu drzewa oraz cech siedliska sprzyjających wykrotom i wiatrołomom (Rosłon-Szeryńska 2006). W ciągu ostatniego dziesięciolecia metoda podlegała modyfikacjom. Powstały 2 warianty metody różniące się stopniem szczegółowości oceny i ilością parametrów (WID- Urban, WID-Nature).

Zakres: Szkolenie składało się z części teoretycznej (wykłady) i praktycznej ((a) ocena drzew w terenie; b) rozpoznawanie wad, ich klasyfikacja, znaczenie i określenie przyczyny powstania oraz konsekwencji dla funkcjonowania drzewa; c) wykorzystanie metod i narzędzi do wizualnej oceny drzew; d) wykorzystanie aplikacji hTreeEval Rosłon-Szeryńskiej w ocenie drzew; e) porównanie wyników oceny wizualnej z pomiarami drzew za pomocą rezystografu i tomografu sonicznego).

program szkolenia (pdf)

 


[1] Rosłon-Szeryńska, E. 2006. Opracowanie metody oceny zagrożenia powodowanego przez drzewa o osłabionej statyce. Praca doktorska. Maszynopis. WOiAK, SGGW, Warszawa

Rosłon-Szeryńska, E., 2012. Ocena zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia powodowanego przez drzewa o osłabionej statyce. Uprawa i Ochrona drzew. Czasopismo Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew, Łódź, Zeszyt nr 27

Dziękujemy dr inż. Edycie Rosłon-Szeryńskiej i Uczestnikom za spotkanie!