Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2019r.

Szkolenie Nasadzenia zastępcze jako forma kompensacji przyrodniczej

Termin: 23 styczeń 2019r., Poznań

Kontrola NIK wykazała, że jednostki publiczne nie wykorzystują wszystkich dostępnych instrumentów prawnych dla zapewnienia dostatecznej ochrony zieleni w procesach inwestycyjnym w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. W kontrolowanych jednostkach skuteczność kompensacji przyrodniczej (w zamian za wycięcie drzew sadzone są nowe na innym terenie) oceniono jako niską.

W związku licznymi pytaniami z tego zakresu podczas spotkań branżowych postanowiliśmy zorganizować szkolenie poświęcone w całości nasadzeniom zastępczym jak formie kompensacji przyrodniczej, które odbyło się 23 stycznia 2019 roku w Poznaniu.

Spotkanie poprowadził mecenas Krzysztof Gruszecki –  obecnie jest radcą prawnym, specjalizującym się w sprawach z zakresu ochrony środowiska. W latach 1995-2003 był etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, a w latach 2004-2009 pełnił obowiązki sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku, a później w Bydgoszczy. Autor „Komentarza do ustawy o ochronie przyrody” (2005, 2009, 2013), „Komentarza do Prawa ochrony środowiska” (2008, 2009, 2011), „Komentarza do ustawy o dostępie do informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (2009, 2013), monografii „Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów” (2010, 2011) oraz ponad 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego.

Podczas szkolenia był losowany  egzemplarz książki mec. Krzysztofa Gruszeckiego “Kary za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów”. Stan prawny na 1.01.2018 rok

23795550_1755631267780258_8245829241336519038_n

 

program szkolenia (pdf)

 

Dziękujemy wykładowcy za poprowadzenie szkolenia, a uczestnikom za ciekawą dyskusję!