Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2019r.

Szkolenie Kosztorysowanie w obiektach architektury krajobrazu

Termin: 5 grudnia 2019r., Warszawa

Branża architektury krajobrazu ma charakter interdyscyplinarny, a kosztorysowanie w jej obszarze stwarza wiele problemów, zwłaszcza w obliczu obecnie obowiązujących wolnorynkowych zasad wyceny robót i usług. Dawniej akty prawne obligowały organy administracji państwowej do określania zasad tworzenia kosztorysowych norm, nakładów rzeczowych, obiektów i robót budowlanych (w tym też robót w zakresie terenów zieleni) oraz do opracowywania i wydawania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, które były wygodnym źródłem istotnych składników ceny w kalkulacji szczegółowej robót. Dziś katalogi nie obowiązują, a zawarte w nich technologie znacząco odbiegają od nowoczesnych technik stosowanych w zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni. Dlatego istotne znaczenie w kosztorysowaniu zaczynają mieć analizy indywidualne oparte o badanie rynku, jak też stosowanie interpolacji i ekstrapolacji, a także analogii do nakładów ujętych w katalogach.

Szkolenie skierowane było do osób zajmujących się wykonywaniem oraz projektowaniem robót w zakresie zieleni miejskiej oraz do specjalistów ds. zamówień publicznych i osób przygotowujących inwestycje budowlane z urzędów.

W części wykładowej zostały poruszone m.in. problemy z kosztorysowaniem robót w zamówieniach publicznych. Ważnym elementem szkolenia była analiza kształtowania się cen rynkowych wybranych robót
i usług w zakresie terenów zieleni oraz przegląd przykładowych dokumentacji kosztorysowych
i przedmiarów robót. Ponadto omówione zostały zasady wyceny nowoczesnych technologii w architekturze krajobrazu.

Prowadzenie: dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, SGGW Warszawa

program szkolenia (pdf)

 

Dziękujemy dr inż Edycie Rosłon-Szeryńskiej za poprowadzenie szkolenia,  a Uczestnikom za współpracę i miłą atmosferę.