Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2017r.

Szkolenie Prawo wodne i nowy system ustalania taryf. Co przyniesie 2018 r. dla przedsiębiorstw wod-kan?

Termin: 7 grudnia, hotel Ikar Poznań

Dnia 20 lipca 2017 r. Sejm przyjął ustawę – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566). Już wstępna analiza nowego Prawa wodnego prowadzi do wniosku, iż od 1 stycznia 2018 r. system gospodarki wodnej czeka prawdziwa rewolucja. Przewidziane zmiany obejmują bowiem niezwykle obszerny materiał normatywny, który nie ogranicza się wyłącznie do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne. Wśród nowelizowanych ustaw znalazły się m.in. takie ustawy, jak ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy wreszcie ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej także: „ustawa branżowa”). Z punktu widzenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a także gmin będących właścicielami tego rodzaju podmiotów, na szczególną uwagę zasługują zmiany tej ostatniej. Co istotne, znowelizowane przepisy ustawy branżowej weszły w życie już 24 sierpnia 2017 r. Oznacza to m.in. istotną zmianę przepisów dotyczących wód opadowych i roztopowych. Wśród nowych regulacji wiele kontrowersji wywołuje m.in. wyłączenie „wód opadowych i roztopowych” z pojęcia ścieków. W konsekwencji rodzi to pytanie o los prawny dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, które uwzględniają opłaty za odprowadzanie deszczówki. Ponadto, pojawiają się również wątpliwości dotyczące skutków prawnych, jakie wywoła przepis art. 558 nowego Prawa wodnego, który przewiduje swoiste „zamrożenie taryf” na rok 2018 oraz 2019 r. Sutkiem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne będzie także wprowadzenie nowego instrumentu ekonomicznego w gospodarowaniu wodami w postaci opłat za usługi wodne. Częściowo zastąpią one obwiązujący obecnie opłaty za korzystanie ze środowiska. Oznacza to m.in. zmianę sposobu obliczania tzw. opłat środowiskowych, organów właściwych do ich wymierzania i pobierania, a także trybu ich uiszczania. Warto przy tym zauważyć, że wśród opłat za usługi wodne pojawią się także nieznane dotąd opłaty (np. opłata za zmniejszenia naturalnej retencji, zwana potocznie opłatą za deszczówkę). Dodatkowo w ramach szkolenia uczestnicy zapoznali się z najnowszą zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu i odprowadzaniu ścieków, która wprowadza m.in. regulatora na rynku wody. Wszelkie powyższe zagadnienia zostały szczegółowo omówione podczas spotkania.

Prowadzenie: Mikołaj Maśliński, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k.

Prawnik, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo ochrony środowiska, a w szczególności prawo wodne i gospodarka odpadami komunalnymi. Autor licznych publikacji naukowych.

program szkolenia (pdf)

 

Dziękujemy wykładowcy za poprowadzenie szkolenia oraz uczestnikom za aktywny udział.