Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2017r.

Szkolenie Ochrona gatunkowa w procesie usuwania drzew i krzewów

Termin: 21 listopada, Poznań

Podstawowym instrumentem prawnym mającym zapewnić właściwą ochroną zadrzewień, są zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Organ administracji samorządowej, prowadzący postępowanie dotyczące usunięcia drzew lub krzewów, zobowiązany jest rozpoznać, czy w obrębie zadrzewienia występują gatunki chronione: grzyby, porosty, rośliny,  zwierzęta – w tym celu urzędnik prowadzący postępowanie musi posiadać niezbędną wiedzę w zakresie gatunków chronionych oraz ich identyfikacji, a także procedur prawnych obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych.

Niniejsze szkolenie, prowadzone przez eksperta ds. ochrony przyrody, przybliżyło uczestnikom znaczenie zadrzewień dla ochrony gatunkowej grzybów, porostów, roślin i zwierząt. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z gatunkami chronionymi zasiedlającymi zadrzewienia, sposobami poprawnej ich identyfikacji oraz metodami inwentaryzacji poszczególnych gatunków. Szczegółowo omówione zostały także nowe zagadnienia prawne dotyczące postępowania względem gatunków chronionych.

Dziękujemy za udostępnienie zdjęcia p. Michałowi Mydłowskiemu.

PROGRAM SZKOLENIA (PDF)

 

Dziękujemy Wykładowcy za poprowadzenie szkolenia, a Uczestnikom za udział.