Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2017r.

Zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów oraz kary pieniężne za ich usunięcie albo zniszczenie z naruszeniem reguł w świetle najnowszych reguł wynikających z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U., poz. 2249)

Termin: 26 styczeń 2017, hotel Ikar Poznań

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody przegłosowaną 16.12.2016 r program szkolenia został zmieniony tak aby omówić zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów oraz kary pieniężne za ich usunięcie albo zniszczenie z naruszeniem reguł w świetle najnowszych reguł wynikających z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U., poz. 2249).

Prowadzenie mecenas Krzysztof Gruszecki

Gruszecki

 Szkolenie miało na celu wyjaśnienie zasad przeprowadzania postępowań administracyjnych dotyczących  wydawania zezwoleń i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych, a także zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego wg. znowelizowanej ustawy.

Posłowie przegłosowali w piątek (16.12.2016) nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która m.in. zezwoli właścicielom nieruchomości na dowolność w wycinaniu drzew i krzewów na własnej posesji.Przypominamy, że nowelizacja ustawy o ochronie przyrody ma przede wszystkim „uprościć” regulacje dotyczące wycinania drzew i krzewów dla właścicieli nieruchomości, a samorządom przyznaje kompetencje do samodzielnego dostosowywania poziomu ochrony zieleni w danym regionie. Uproszczony zostanie także mechanizm ustalania opłaty za usunięcia drzewa lub krzewu, a z ustawy usunięty zostanie obowiązek uwzględniania lokalizacji rośliny przy ustalaniu wysokości opłaty. Posłowie proponują również określenie w drodze rozporządzenia przez ministra środowiska wzorców, które zagwarantowałyby ochronę wszystkich elementów lasów. Takie zasady obecnie posiadają Lasy Państwowe jako własne uregulowania wewnętrzne. Posłowie chcą jednak, aby stały się one ogólnymi wyznacznikami.

Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

program szkolenia (pdf)

 

Wśród osób które zgłosiły się na szkolenie rozlosowana została  książka Krzysztofa Gruszeckiego „Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz”

Przeczytaj fragment

Czwarte wydanie komentarza jest efektem ponad dziesięcioletnich przemyśleń autora nad obowiązującymi w tym zakresie rozwiązaniami. W opracowaniu zaprezentowano m.in. nowe zasady wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, kary pieniężne za ich usunięcie bez zezwolenia lub zniszczenie oraz reguły wynikające z tzw. ustawy krajobrazowej. Autor odwołuje się również do innych aktów prawnych stanowiących podstawę ochrony środowiska oraz wykorzystuje informacje specjalistyczne z szeroko rozumianej ochrony przyrody, umożliwiając dzięki temu szersze spojrzenie na omawiane problemy i wyeliminowanie wadliwej interpretacji przepisów ustawy.

Dziękujemy mecenasowi Krzysztofowi Gruszeckiemu za poprowadzenie szkolenia a Uczestnikom za liczne przybycie i aktywność podczas szkolenia.