Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2017r.

Inżynieryjne metody poprawy warunków wzrostu i ochrony drzew miejskich

Termin: 30 maja 2017r., Poznań

30 maja 2017 roku odbyło się szkolenie „Inżynieryjne metody poprawy warunków wzrostu i ochrony drzew miejskich”.  Spotkanie poprowadziła dr inż Marzena Suchocka – architekt krajobrazu, autorka licznych badań i publikacji dotyczących wpływu prac budowlanych na żywotność drzew (SGGW, IGPiM).

Celem szkolenia było omówienie uwarunkowań i czynników powodujących zamieranie drzew jako skutków decyzji projektowych i zaprezentowanie rozwiązań technicznych przyjaznych drzewom oraz projektowych sposobów poprawy warunków siedliskowych ich wzrostu i rozwoju, w tym podwieszanych chodników i systemów antykompresyjnych jak podłoża strukturalne.

Szkolenie adresowane było do: projektantów różnych branż: architektów krajobrazu, inżynierów drogownictwa, wod-can, elektryki i innych mediów, studentów budownictwa, architektury, planowania przestrzennego, urzędników wydziałów ochrony środowiska, drogowców, organizacji pozarządowych jako pomoc przy tworzeniu budżetów partycypacyjnych.

W programie szkolenia zostały omówione następujące tematy:

  • Wpływ skutków typowych, powszechnie stosowanych rozwiązań projektowych na szanse przeżycia drzew
  • Wymagania rozwojowe drzew w kontekście inwestycji.  Jak mieć drogi, place, parkingi, sieci i drzewa? Sposoby rozwiązywania konfliktów, prezentacja case study modelowej inwestycji drogowej.
  • Przegląd technik projektowych oraz technologii zmniejszających wpływ infrastruktury na drzewa

Spotkaniu towarzyszyło ciekawe wystąpienie Bartosza Byczkowskiego z firmy Garte dotyczące nowoczesnych systemów antykompresyjnych – przykłady zastosowań.

Patronat medialny nad szkoleniem objął miesięcznik DRWAL.

program szkolenia (pdf)  aktualizacja 29.05

 

Każdy Uczestnik otrzymał jako materiał szkoleniowy książkę:

Ostatnia z  serii trzech książek przedstawia wpływ warunków siedliskowych na prawidłowy rozwój drzew. Określona została w niej ilość podłoża, niezbędnego żeby mogły się prawidłowo rozwijać. Zachęcać do ochrony drzew mają wymienione w książce korzyści z drzew oraz polskie narzędzia prawne wskazujące na zastosowanie rozwiązań projektowych. Główną część pracy stanowi przegląd projektowych metod poprawy warunków siedliskowych rozwoju drzew i zmniejszenia ich uszkodzeń. Przedstawione zostały sposoby unikania uszkodzeń infrastruktury przez drzewa, w tym praktyczne aspekty zastosowania w sąsiedztwie drzew technologii bezwykopowych, nawierzchni w strefie systemu korzeniowego drzewa (nawierzchnie przepuszczalne, okładziny perforowane, krawężniki typu mostowego, obrzeża alternatywne, zastosowanie nawierzchni bez obrzeży) oraz metody projektowania pozwalające na zachowanie cennych drzew, jak dostosowywanie kształtu nawierzchni, zatoki dla spowolnienia ruchu, zachowanie szerokości drogi w celu ochrony drzew czy wyspy. Zaprezentowano również systemy antykompresyjne, w tym: podwieszone nawierzchnie, chodniki o konstrukcji rampowej, podziemne systemy dla korzeni: mieszanka kamienno-glebowa oparta na kruszywach makadamowych, komórki glebowe, krypty betonowe pod chodnikiem, ścieżki dla korzeni i inne metody ułatwiające rozwój drzew w mieście.