Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2016r.

VIII Konferencja Straty wody w systemach wodociągowych

Termin: 13-14 października 2016, Zawiercie

Ósma edycja konferencji Straty wody w systemach wodociągowych zorganizowana przez firmę Dendros odbyła się w dniach 13-14 października 2016 roku w Zawierciu. Spotkanie zgromadziło 120 uczestników, a swoje doświadczenia dotyczące m.in. zarządzania siecią wodociągową, wpływie modelowania na eksploatację sieci i straty wody, gospodarki wodomierzowej oraz monitoringu sieci wodociągowej przedstawiło liczne grono specjalistów.

Obrady rozpoczął opiekun merytoryczny dr Florian Piechurski (PŚ) referatem poświęconym monitoringowi sieci wodociągowej gwarantem niezawodności dostawy wody. „Jedna z zalet wprowadzenia monitoringu pracy sieci wodociągowej jest skrócenie czasu od momentu pojawienia się awarii do jej usunięcia. Przekłada się to na korzyści ekonomiczne przedsiębiorstwa”– mówił prelegent. „Podział sieci wodociągowej na wydzielone opomiarowane strefy pomaga kontrolować objętości wody, które do nich wpływają i wypływają. Ułatwia to kontrolę sieci pod względem wykrywania niestandardowych sytuacji, takich jak kradzieże wody, nagły skok poboru wody, awarie, wzrost nocnego przepływu. Ponadto pozwala prowadzić dokładny bilans wody. Również dzięki zastosowaniu przez przedsiębiorstwo monitoringu klientów, poprzez wodomierze z odczytem radiowym łatwiej i precyzyjniej można kontrolować bilans wody.”Kolejne wystąpienia dotyczyły: pomiaru przepływu, poziomu i jakości wody (Krzysztof Pokora ABB Sp. z o.o.), minimalizacji strat wody dzięki renowacji sieci technologią 3M™ Scotchkote™ 2400 ( Marcin Łuksik 3M Poland Sp. z o.o.), lokalizacji wycieków nowatorską metodą (Przemysław Ziółkowski Sejcom Sp. z o.o.) oraz SPID – mobilnego systemy płukania i dezynfekcji sieci wodociągowych ozonem (Jerzy Król, Wofil Robert Muszański).

Druga sesja była poświęcona rozwiązaniom dla optymalizacji pracy sieci wodociągowej. O awaryjności infrastruktury mówiła Ewelina Kilian (PŚ). Kolejne tematy dotyczyły: przemienników częstotliwości dedykowanych dla branży wod-kan (Andrzej Olszenko ABB Sp. z o.o.), zintegrowanych rozwiązań dla poprawy efektywności sieci (Alessandro Bettin, Hitachi Europe) oraz kalibracji modelu hydraulicznego sieci wodociągowej na podstawie danych z monitoringu (Sebastian Radzimski, WiK Sp. z o.o., Opole).  Jak wskazywał prelegent niedawno rozbudowany monitoring sieci o nowe punkty pomiarowe w liczbie 28 przepływomierzy pozwolił na kalibrację modelu hydraulicznego nie tylko na podstawie rozkładu ciśnień wody w sieci, ale również na podstawie panujących w niej przepływów.

Trzecią sesją – gospodarka wodomierzowa – rozpoczął Wiesław Duklewski „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.. Opowiedział on o systemie Zdalnego Odczytu Wodomierzy który został wdrożony dzięki dotacjom z funduszy unijnych i jego korzyściach. Tematykę wodomierzy kontynuował Bertrand Bisch (Diehl Metering Sp. z o.o.), oraz Robert Link (Itron Polska Sp. z o.o.). Sesję zakończył dr inż. Wojciech Koral (PŚ) o różnicach pojęć wody niesprzedanej i strat wody.

Po obradach Uczestnicy mogli skorzystać wypoczynku na basenie i saunach. Uroczystą kolację uświetnił występ Mariusza Kałamagi.

Drugi dzień poświęcony był doświadczeniom praktycznym w ograniczaniu strat wody. Analizę systemu wodociągowego, aktualnie prowadzone i planowane działania przestawił Marcin Wroński (ZGK w Wojkowicach) oraz Izabela Bielka (Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Zdzieszowice). Nie zabrakło również wystąpienia Arkadiusz Kiedy (Saint Gobain PAM) o armaturze Saint –Gobain PAM w służbie ograniczania strat wody. Konferencję zwieńczyła sesja dotycząca monitoringu. Adam Włodarczyk (Złote Runo) przedstawił nowoczesne urządzenia do monitoringu sanitarnych i deszczowych sieci kanalizacyjnych. Odpowiednio skonstruowany i skalibrowany system monitoringu pozwala na znaczne obniżenie strat wody, obserwację pracy sieci, wykrywanie awarii i kradzieży wody oraz ułatwia podejmowanie działań optymalizacyjnych i inwestycyjnych – wskazywał Mariusz Śledzik (Wodociągi Kielce Sp. z o.o.) oraz Paweł Pietryszyn (Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., Mikołów).

PROGRAM KONFERENCJI (PDF)

 

Dziękujemy Uczestnikom za liczne przybycie, firmom promocyjnym, Wykładowcom za współpracę!

Kolejna edycja konferencji za rok!