Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2016r.

Szkolenie Kary pieniężne za zniszczenie drzew lub krzewów wymierzane na podstawie ustawy o ochronie przyrody

Termin: 17 listopada 2016, Warszawa

W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabiera odpowiedzialność administracyjna oraz stosowane w jej ramach sankcje administracyjne. Niestety problemem związanym z prawidłowym określeniem granic odpowiedzialności jest ustalenie stosowanie jakich środków prawnych może być uznane za przejaw sankcji administracyjnych. Różnorodność funkcji spełnianych przez drzewa i krzewy powoduje, że podstawy prawne ich ochrony znajdują się w wielu aktach prawnych a więc także  problematyka kar pieniężnych za usuwanie bez zezwolenia lub niszczenia drzew i krzewów ma charakter wieloaspektowy i prawidłowe ich zastosowanie wymaga znajomości dendrologii z jednoczesnym wykorzystaniem instytucji należących do różnych dziedzin prawa.

Szkolenie miało na wyjaśnienie zasad przeprowadzania postępowań administracyjnych dotyczących  wymierzania administracyjnych kar pieniężnych, a także zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Przekazywana podczas zajęć wiedza teoretyczna ilustrowana była licznymi przykładami rozwiązań praktycznych niepublikowanych orzeczeń sądów administracyjnych (analiza studium przypadków).

Opieka merytoryczna i prowadzenie: Krzysztof Gruszecki, radca prawny, który przez wiele lat był Sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy oraz etatowym członkiem SKO w Bydgoszczy. Autor komentarza do ustawy o ochronie przyrody.

program szkolenia (pdf)

Dziękujemy wykładowcy i Uczestnikom za spotkanie.