Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2015r.

Zarządzanie Zielenią Miejska

Termin: 7-8 maja 2015, Szczecinek

W dn. 7.-8.05. 2015 odbyła się tradycyjna już VIII. Konferencja z cyklu Zarządzanie Zielenią Miejską organizowana przez firmę Dendros. Miastem gospodarzem w tym roku był Szczecinek. Szczecinek jest miastem zieleni, położonym nad malowniczym, rynnowym Jeziorem Trzesiecko. Symbioza zielonego miasta z jeziorem została zademonstrowana na zakończenie  pierwszego dnia konferencji z pokładu tramwaju wodnego „Bayern”. Miasto ze wszystkimi problemami i osiągnięciami zostało przedstawione przez Burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa. W konferencji wzięło udział 80 osób. W czterech sesjach wygłoszono 13 referatów.

Sesja I. dot. zarządzania drzewostanem

W pierwszym referacie wskazano na konieczność kontroli stanu statycznego drzew przez zarządzającymi drzewostanami miejskimi. Omówione zostały przez prof. Marka Siewniaka metody ogólnodostępne np. wizualna metoda ocena statyki drzewa (VTA), szacunkowa metoda określenia statyki drzewa (SIA), które  powinny służyć do systematycznych przeglądów wszystkich drzew. Przedstawiono też metodę pomiarową wytrzymałości pnia na złamanie i stabilności w gruncie dla drzew zwaną testem pociągowym lub metodą Elasto-Inklino(SIM). Drugi referat dotyczył problemów związanych z pełnieniem nadzoru podczas eksploatacji miejskich terenów zieleni. Na podstawie wieloletniej praktyki w prowadzeniu zieleni miasta przedstawione zostały zawiłości prawne oraz zasady ich celowego interpretowania z korzyścią zieleni miejskiej. Autorka – Zofia de Mezer Uciechowska – wykazała, że przy pewnej konsekwencji i stanowczości przepisy prawne umożliwiają właściwe zabezpieczenie interesów branży i interesy zieleni. Tradycyjnie – ważnym  wątkiem było zaprezentowanie pozytywnego rozwoju Związku Szkółkarzy Polskich przez Grzegorza Falkowskiego. Autor przedstawił odmiany drzew charakteryzujących się niewielkimi wymiarami – przydatnymi  do ograniczonych przestrzeni miejskich.  Wygłoszony został ciekawy referat o rewitalizacji rzek miejskich przez dr inż. Annę Januchtę – Szostak (PP). Temat ten był przygotowany szczególnie dla miasta Szczecinek, gdzie zaczyna pojawiać się potrzeba podjęcia tego typu działań  w kontekście lokalnej rzeczki. Przytoczone przykłady – co prawda w innej skali – pokazały współczesne trendy uatrakcyjniania  rzek w obrębie miast. Ważnym aspektem była podjęta próba zdefiniowania problemów i pojęć związanych z przywracaniem zdewaluowanych rzek do przestrzeni miejskiej.

 Sesja II. dot. współczesnych trendów i nowoczesnych rozwiązań

Rozpoczęła się od pokazu stosowania trawników „z rolki” przez firmę Trawnik. Stare jak i nowe parki – to miejsce ciągłego eksperymentowania. Jednym z eksperymentów było zademonstrowanie organizacji i technologii rowerowych placów zabaw przez firmę Veloprojekt. Architekt – projektant i kolarz-demonstrator przytoczyli liczne pomysły na – momentami   zapierającymi dech w piersiach – rozwiązaniami parków rowerowych. Następnie Andrzej Drożdżal (Fior) dokonał podsumowania – dość długiego – okresu  wyposażania placów zabaw w coraz to bardziej wymyślne urządzania zabawowe. Prelegent podzielił się praktycznymi radami przydatnymi przy projektowaniu i zakupie tych urządzeń. W skali całej Europy obserwuje się tendencje wyposażania  parków, zieleni  miejskiej, osiedli, hoteli  ale też terenów uzdrowiskowych i sanatoryjnych w siłownie  zewnętrzne. W Polsce siłownie takie cieszą się szczególną popularnością. Wg prelegentki (Jolanta Syska- Herkules) Polska jest  drugim krajem  pod względem najlepszego wyposażenia w tego typu urządzania. Dwa wystąpienia o nowoczesnych próbach aranżacji przestrzeni publicznych  przedstawione zostały przez młodych twórców ( Dominika Janicka, Michał Gdak – Institut of Design Kielce) na przykładzie Gdyni i  Kielc. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudziło przedstawione możliwości twórczego spędzania czasu podczas czekania na przystankach autobusowych. Lekarz weterynarii Artur Zalewski – przedstawił nową tendencje oraz cele i zasady zakładania psich parków. Pokazane zostały zagrożenia i straty wynikające z obsikiwania drzew, krzewów, budynków przez naszych czworonożnych przyjaciół. Na zakończenie sesji przedstawiony został przez Andrzeja Brusiło referat o możliwościach i celach propagacji awifauny w zieleni miejskiej. Aczkolwiek dotyczyło to specjalnie sytuacji w Szczecinku tematyka ta może być rozciągnięta na dowolne inne miasto.

Tradycyjną ozdobą konferencji  były  wystąpienia przedstawicieli  producentów i dystrybutorów. Bogaty program maszyn i urządzeń zaprezentowała firma Husquarna.  Przedstawiona została ulepszona technologia zaopatrywania roślin doniczkowych i ogrodowych w wodę (Geotabo) oraz magia wody – fontanny brakujący element w miastach przez firmę Korro.

Sesja  III. dot. zarządzania zielenią miejską

Zarzadzaniu zielenią miejską – zasadniczy  temat naszej konferencji  – poświęcone zostały dwa referaty.  Przedstawiciele zieleni miast Płocka i Ozorkowa przedstawili swe problemy, organizacje i strukturę zarządzania zielenią w mieście. Referaty pokazały różne sposoby zarządzania i finansowania zieleni  miejskiej. uzgodnienia przy inwestycjach

W drugim dniu konferencji zademonstrowana została metoda pomiarowa – test pociągowy. Do pomiaru wybrana została pochylona i opanowana przez hubę ogniową wierzba płacząca rosnąca w dość wrażliwym miejscu. Cała ekspertyza została przekazana wszystkim uczestnikom konferencji w formie elektronicznej. Resztę dnia wypełniła zwiedzenie ogrodów tematycznych Hortulus w Dobrzycy. Mieliśmy możliwość przypomnienia sobie bardzo licznych drzew, krzewów, bylin i in. kwiatów. Po sesji referatowej, pełnej różnych przepisów, ograniczeń i „ twardej rzeczywistości” był to fachowy relaks najwyższej próby.

W imieniu uczestników, opiekuna merytorycznego i organizatora serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie Władzom Szczecinka w osobach Panów  Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas i Dyrektor PGK  Tadeusz Chruściel.

 

PROGRAM KONFERENCJI ZZM (PDF)  

 

Wśród Uczestników została wylosowana nagroda główna –  WYSOKOŚCIOMIERZ SUUNTO PM-5/1520.

Patronat nad konferencją objął Burmistrz Miasta Szczecinek

Opieka merytoryczna: prof. dr hab. inż. Marek Siewniak (EAC)

Współpraca:

logo