Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2015r.

Ochrona gatunkowa w procesie usuwania drzew i krzewów

Termin: 23 września 2015, SGGW Warszawa

Podstawowym instrumentem prawnym mającym zapewnić właściwą ochroną zadrzewień, są zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Organ administracji samorządowej, prowadzący postępowanie dotyczące usunięcia drzew lub krzewów, zobowiązany jest rozpoznać, czy w obrębie zadrzewienia występują gatunki chronione: grzyby, porosty, rośliny,  zwierzęta – w tym celu urzędnik prowadzący postępowanie musi posiadać niezbędną wiedzę w zakresie gatunków chronionych oraz ich identyfikacji, a także procedur prawnych obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych.

Niniejsze szkolenie, prowadzone przez eksperta ds. ochrony przyrody, przybliżło uczestnikom znaczenie zadrzewień dla ochrony gatunkowej grzybów, porostów, roślin i zwierząt. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z gatunkami chronionymi zasiedlającymi zadrzewienia, sposobami poprawnej ich identyfikacji oraz metodami inwentaryzacji poszczególnych gatunków. Szczegółowo omówione zostały także nowe zagadnienia prawne dotyczące postępowania względem gatunków chronionych, w oparciu o ustawę o ochronie przyrody i znowelizowane w 2014 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów.

Prowadzenie: mgr inż. Michał Mydłowski – absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek Ochrona Zasobów Leśnych;  ekspert ds. ochrony przyrody, ekspert ornitolog, faunista; pracownik resortu ochrony przyrody z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony przyrody; autor  referatów i prelekcji dotyczących ochrony przyrody, w szczególności ochrony gatunkowej; współautor inwentaryzacji przyrodniczych i opracowań planistycznych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego.

Program szkolenia (pdf)

 

Dziękujemy prowadzącemu oraz Uczestnikom za spotkanie.