Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2015r.

VII Konferencja Straty wody w systemach wodociągowych

Termin: 19-20 październik, Uniejów

Siódma edycja konferencji Straty wody w systemach wodociągowych zorganizowana przez firmę Dendros odbyła się w dniach 19-20 października 2015 roku w mieście wody – Uniejowie. Spotkanie zgromadziło 115 uczestników, a swoje doświadczenia dotyczące m.in. zarządzania siecią wodociągową, wpływie modelowania na eksploatację sieci i straty wody, gospodarki wodomierzowej oraz monitoringu sieci wodociągowej przedstawiło liczne grono specjalistów.

Obrady rozpoczęły się od pytania „Czy warto podejmować działania zmierzające do ograniczania strat wody?” – które to zadał prezes OPWiK Sp. z o.o.  – Mieczysław Kostyra. Opowiedział on Uczestnikom konferencji o 6- etapowym planie działań przedsiębiorstwa. Tematykę kontynuował Marcin Derda z RPWIK Sosnowiec, który potwierdził słuszność i potrzebę inwestowania w nowe technologie ograniczania strat wody. O innowacyjnych rozwiązaniach w armaturze wodociągowo – kanalizacyjnej mówił Krzysztof Jabłoński z Fabryki Armatury Jafar, natomiast ciekawe doświadczenia zebrane na podstawie wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami wodociągowymi, które korzystają z przepływomierzy firmy ABB opowiedział Krzysztof Pokora.

Drugą sesję rozpoczął dr inż. Tadeusz Żaba (MPWiK Sp,. z o.o. z Krakowa) przedstawiając monitoring sieci jako pierwszy element lokalizacji przecieków. Wspólnie z naukowcami z AGH przedsiębiorstwo opracowało innowacyjny system do lokalizacji przecieków bazujący na rejestracji i analizie echa fali akustycznej- co spotkało się z dużym zainteresowaniem innych przedsiębiorstw obecnych na sali wykładowej. Kolejnym tematem poruszonym przez Lecha Rogacza (Esri Polska) były mapy wod-kan jako systemy wspomagające ograniczanie strat wody. „Przed przystąpieniem do budowy modelu hydraulicznego sieci wodociągowej należy zgromadzić dane o geometrii sieci, źródłach wody, rozbiorach wody i stratach wody oraz sposobach sterowania ciśnieniem.” – mówił kolejny prelegent dr inż. Grzegorz Ścieranka. „Jakość danych wejściowych decyduje o poprawności modelu. Należy mieć świadomość, że model hydrauliczny nie jest celem samym w sobie lecz źródłem informacji wspomagającym podejmowanie decyzji” – podkreślał. Z kolei Adam Włodarczyk (Złote Runo) mówił o dynamicznej regulacji ciśnienia jako skutecznym sposobie obniżenia poziomu strat wody.

Trzecia sesja była poświecona gospodarce wodomierzowej. Marcin Grabuńczyk (Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.) przedstawił temat wpływu klasy i montażu wodomierzy na sytuację finansową przedsiębiorstwa wodociągowego. Wystąpienie było opracowane wraz z dr inż. Wojciechem Koralem (PŚ) który to w swoim osobnym referacie mówił o problemach bilansowania zużycia wody na praktycznych przykładach. Następne wystąpienie dotyczyły wodomierzy – a przedstawił je Betrand Bisch (Diehl Metering Sp. z o.o.) i Robert Link (Itron Polska Sp. z o.o.) oraz Victoriano Sanz Losada, który omówił rozwiązania firmy Aqualogy Polska.

Po obradach Uczestnicy mogli skorzystać wypoczynku w basenie termalnym lub termach uniejowskich. Uroczystą kolację uświetnił kabaret Czesuaf.

Rozpoczęcia drugiego dnia obrad dokonał opiekun merytoryczny konferencji – dr inż. Florian Piechurski (Politechnika Śląska). „Zarządzanie ciśnieniem jest narzędziem, które może znacząco ograniczyć  straty wody i straty ekonomiczne w przdsiębiorstwach eksloatujacych systemy dystrybucji wody. Regulując ciśnienie operacyjne zyskamy przede wszystkim na  zmniejszeniu liczby awarii oraz strat wody zwłaszcza w godzinach nocych. Projektując i wdrażając system  regulacji ciśnienia należy zapewnić  założenia i zabezpieczyć skrajne potrzeby odbiorów i cele ochorony p.poż.” – podkreślał. Tematykę kontynuował Krzysztof Koszecki (Vag Armatura Polska) przedstawiająć zarządzanie ciśnieniem w wodociągowych systemach pierścieniowych, natomiast Tomasz Fusek (Sant Gobain Pam) zapoznał Uczestników z kompleksowym systemem rur z żeliwa sferoidalnego. Ponieważ coraz częściej wodociągi zarządzają fontannami to o magii wody – brakującym elemencie polskich miast opowiedział Uczestnikom konferencji Jacek Kopeć (Korro).

Kolejne prezentacje dotyczyły doświadczeń praktycznych w ograniczaniu strat wody, a przedstawili je na przykładach przedsiębiorstw wodociągowych: Paweł Karolczak (Aquanet SA) oraz Daniel Całusiński (ZWiK Świnoujście) wraz z przedstawicielem firmy Złote Runo – Robertem Maziarzem.

 

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Uniejowa

uniejow

program konferencji Straty wody (pdf)

 

Dziękujemy Uczestnikom za liczne przybycie, firmom promocyjnym, Wykładowcom za współpracę!

Kolejna edycja konferencji za rok!