Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2014 r

Ochrona zieleni w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem oceny stanu zdrowotnego oraz rozpoznawania gatunków drzew i krzewów

Termin: 12 czerwca 2014r., Poznań

W dniu 12 czerwca 2014 roku zorganizowaliśmy szkolenie podczas którego doświadczony wykładowca – praktyk łączący wiedzę dendrologiczną z prawną  na bieżąco udzielił odpowiedzi na nurtujące problemy związane z ochroną zieleni w procesie inwestycyjnym.  Osoby które uczestniczyły w spotkaniu otrzymały również  wsparcie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów – w ciągu 2 tygodni od zakończenia szkolenia istniała możliwość konsultacji mailowej z wykładowcą.

Szkolenie poprowadziła Agnieszka Mydłowska – mgr inż. ogrodnictwa ( specjalność rośliny ozdobne i tereny zieleni) oraz mgr inż. leśnictwa, specjalność ochrona zasobów leśnych; inspektor ds. ochrony zieleni (w zakresie obowiązków m.in. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w związku z inwestycjami, opiniowanie warunków zabudowy pod względem zieleni, opiniowanie projektów zieleni) ; od kilku lat członek zespołu uzgodnień dokumentacji projektowej branża zieleń na terenie Gminy Kraków; ekspert botanik w programie PROW 2007-2013; doświadczony szkoleniowiec i praktyk  łączący wiedzę prawną z dendrologiczną.

Zakres szkolenia obejmował:

  • Weryfikacja wniosku o wycinkę drzew w związku z inwestycją
  • Nasadzenia zamienne
  • Ocena stanu zdrowotnego drzew i krzewów
  • Podstawowe metody szacowania wieku drzew
  • Omówienie problemów z rozpoznawaniem gatunków drzew w stanie ulistnionym
  • Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów w stanie bezlistnym – warsztaty.

 Dziękujemy Wykładowcy za współpracę oraz Uczestnikom za aktywny udział.