Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2014 r

Ochrona gatunkowa w procesie usuwania drzew i krzewów

Termin: 18 września 2014, Hotel Ikar, Poznań

Podstawowym instrumentem prawnym mającym zapewnić właściwą ochroną drzew i krzewów wchodzących w skład zieleni miejskiej są zezwolenia na ich usunięcie. Analizując podstawy prawne trzeba uwzględnić, że drzewa lub krzewy mogą być siedliskiem innych gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody. W związku z tym organ administracji prowadząc postępowanie w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów powinien ustalić, czy  w ocenianym miejscu nie występuje któryś z gatunków chronionych wymienionych odpowiednio w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Wśród Uczestników został rozlosowany voucher o wysokości 1000 zł na wycieczkę  w sezonie 2014/15 z katalogu Biura Podróży Frater.

logo 2012

Prowadzenie: mgr inż. Michał Mydłowskiabsolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek Ochrona Zasobów Leśnych; pracownik resortu ochrony przyrody z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony przyrody; autor inwentaryzacji przyrodniczych, opracowań planistycznych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, referatów i prelekcji dotyczących ochrony przyrody, w szczególności ochrony gatunkowej; ekspert ornitolog w PROW 2007-2013

Celem szkolenia było:

1. Podniesienie świadomości  prowadzących postępowania w zakresie usuwania drzew i krzewów odnośnie znaczenia ochrony gatunkowej i ochrony bioróżnorodności.

2. Zapoznanie  z gatunkami chronionymi, zasiedlającymi drzewa, krzewy i zadrzewienia.

3. Zapoznanie  ze sposobami identyfikacji gatunków chronionych w trakcie oględzin oraz z metodami inwentaryzacji.

4. Analiza prawnych aspektów ochrony gatunkowej.

5. Analiza  sytuacji problematycznych (np. ochrona gatunkowa, a zagrożenie bezpieczeństwa).

Przekazywana podczas zajęć wiedza teoretyczna ilustrowana była licznymi przykładami zdjęć.

program szkolenia (pdf)

Dziękujemy Wykładowcy i Uczestnikom za udział w szkoleniu.