Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2014 r

Kary pieniężne za zniszczenie lub usuwanie drzew lub krzewów z uwzg. projektowanych zmian ustawy o ochr. przyrody

Termin: 12 luty 2014r., Poznań

W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabiera odpowiedzialność administracyjna oraz stosowane w jej ramach sankcje administracyjne. Niestety problemem związanym z prawidłowym określeniem granic odpowiedzialności jest ustalenie stosowanie jakich środków prawnych może być uznane za przejaw sankcji administracyjnych. Różnorodność funkcji spełnianych przez drzewa i krzewy powoduje, że podstawy prawne ich ochrony znajdują się w wielu aktach prawnych a więc także  problematyka kar pieniężnych za usuwanie bez zezwolenia lub niszczenia drzew i krzewów ma charakter wieloaspektowy i prawidłowe ich zastosowanie wymaga znajomości dendrologii z jednoczesnym wykorzystaniem instytucji należących do różnych dziedzin prawa.

Szkolenie miało na celu wyjaśnienie zasad przeprowadzania postępowań administracyjnych dotyczących  wymierzania administracyjnych kar pieniężnych, a także zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Nie zabrakło również omówienia projektu zawierającego m.in. zmiany w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) w tym również kar administracyjnych. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów, jak i kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicowania wysokości kary w zależności od charakteru deliktu administracyjnego, uregulowania kwestii usuwania drzew w stanie wyższej konieczności oraz usprawnienia procedur związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.

Przekazywana podczas zajęć wiedza teoretyczna ilustrowana była licznymi przykładami rozwiązań praktycznych niepublikowanych orzeczeń sądów administracyjnych (analiza studium przypadków).

Opieka merytoryczna i prowadzenie: Krzysztof Gruszecki, radca prawny, który przez wiele lat był Sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy oraz etatowym członkiem SKO w Bydgoszczy. Autor komentarza do ustawy o ochronie przyrody.

PROGRAM SZKOLENIA (PDF)

 Dziękujemy p. Krzysztofowi Gruszeckiemu za poprowadzenie szkolenia, Uczestnikom za aktywny udział oraz patronom medialnym: miesięcznikowi Drwal, portalom architektura.info; e.droga.pl; zarzadca.pl; monitorurzedowy.pl  za współpracę.

Nie mogłeś uczestniczyć w szkoleniu – kup materiały szkoleniowe – więcej

ZAPRASZAMY NA VII KONFERENCJĘ ZARZĄDZANIE ZIELENIĄ MIEJSKĄ – WIĘCEJ INFORMACJI