Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2014 r

Eksploatacja przepompowni ścieków

Termin: 11-12 grudnia, Villa Verde Zawiercie

W dniach 11-12 grudnia br. zorganizowaliśmy spotkanie robocze dla przedsiębiorstw wodociągowych, którego tematyką była szeroko rozumiana problematyka związana z eksploatacją przepompowni ścieków. Spotkanie, nad którym patronat merytoryczny objął dr inż. Florian Piechurski (Politechnika Śląska),  miało formułę roboczego spotkania przedsiębiorstw wodociągowych i było okazją do dyskusji, wymiany poglądów oraz własnych doświadczeń  w zakresie m.in. projektowania oraz eksploatacji przepompowni ścieków (także przydomowych ).

Współpraca:

program spotkania  pdf

 

Dziękujemy Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej za powierzenie organizacji spotkania, dr Florianowi Piechurskiemu za moderowanie spotkania a Uczestnikom za dyskusję i wymianę poglądów.