Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2013r.

Prawne aspekty nasadzeń kompensacyjnych na podstawie ustawy o ochronie środowiska

Termin: 30 stycznia 2013, Poznań

Możliwość nałożenia wykonania nasadzeń kompensacyjnych może nastąpić w wielu wariantach. Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 3 ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może być uzależnione od zastąpienia usuwanych drzew lub krzewów innymi roślinami w ilości nie mniejszej niż ilość usuwanych okazów. Natomiast w art. 84 ust. 4 tej samej ustawy przewidziana została możliwość odroczenia terminu płatności ustalonych w zezwoleniu opłat za korzystanie ze środowiska w przypadku zastąpienia usuwanych drzew i krzewów innymi. Z kolei w art. 86 ust. 1 pkt 10 tego samego aktu prawnego przewiduje się iż nie pobiera się ustalonych opłat za usunięcie topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm mierzonego na wysokości 130 cm należącego do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków. Czym zatem powinien się kierować organ wydający zezwolenie przy wyborze miejsca nasadzeń kompensacyjnych? Jakiego rodzaju powinny być nasadzenia w miejscu usuwanych drzew i krzewów? W jakich ilościach? Jakiej wielkości? Na te i szereg innych pytań z tego zakresu staraliśmy się odpowiedzieć podczas szkolenia.

 Przekazywana podczas zajęć wiedza teoretyczna ilustrowana była licznymi przykładami rozwiązań praktycznych niepublikowanych orzeczeń sądów administracyjnych (analiza studium przypadków).


Opieka merytoryczna i prowadzenie:
Krzysztof Gruszecki, radca prawny, który przez wiele lat był Sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy oraz etatowym członkiem SKO w Bydgoszczy. Autor komentarza do ustawy o ochronie przyrody.

program szkolenia Prawne aspekty nasadzeń kompensacyjnych (pdf)

 

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Gruszeckiemu za poprowadzenie szkolenia oraz Uczestnikom za aktywny udział.

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej. Materiały zawierają zakres programu szkolenia.


ZAPRASZAMY NA VI KONFERENCJĘ ZARZĄDZANIE ZIELENIĄ MIEJSKĄ , 19-20.03.2013, BYDGOSZCZszczegóły