Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2012r.

Warsztaty praktyczne Górne przejścia dla zwierząt w inżynierii komunikacyjnej

Termin: 7 listopada 2012r., Kochtex, Ul. Gen. T. Kutrzeby 16E, Poznań

 Sposób zagospodarowania terenu na mostach zielonych i krajobrazowych częstokroć może decydować o skuteczności wybudowanego górnego przejścia dla zwierząt, tzn. wpłynąć istotnie na fakt korzystania z niego zwierzyny. W Polsce od kilku już lat problem budowy górnych przejść dla zwierząt jest bardzo aktualny i zajmują się nim specjaliści różnych branż. W związku z powyższym 7 listopada 2012 r w Poznaniu zorganizowaliśmy warsztaty pt; ”Górne przejścia dla zwierząt w inżynierii komunikacyjnej” podczas których wiedza teoretyczna była połączona z zajęciami praktycznymi typu workshop. Opiekunem merytorycznym spotkania była Pani dr inż hab. Alicja Sołowczuk – kierownik Zakładu Dróg i Mostów ZUT w Szczecinie.

Podczas spotkania omówiona została klasyfikacja i zasady prawidłowej lokalizacji górnych przejść dla zwierząt oraz warunki i zasady projektowe. Jak podkreślała dr inż. hab. Alicja Sołowczuk przy projektowaniu ważna jest wnikliwa analiza warunków środowiskowych (przede wszystkim ścieżek migracyjnych zwierząt). Bowiem od rodzaju zwierząt żyjących w okolicy zależy typ projektowanego przejścia.

Każdy blok tematyczny był bogato ilustrowany przykładami zagospodarowania zrealizowanych już inwestycji. Ponadto na spotkaniu przedstawiona została tematyka dotycząca ochrony nietoperzy i budowy konstrukcji bramowych zastosowanych nad drogą ekspresową S3, a także zagospodarowania przejść zielenią pod kątem zapewnienia jak największej funkcjonalności przejścia przy różnych gatunkach zwierząt z nich korzystających. Nie zabrakło tematów związanych z poziomem hałasu drogowego oraz ekranów akustycznych – które przedstawił dr Radosław Maron.

W trakcie spotkania uczestnicy brali udział w  zajęciach praktycznych – typu workshop, podczas których opisywali wady i zalety prezentowanych 3 rozwiązań, zaproponowali zagospodarowanie przejścia samodzielnego i zespolonego przeznaczonego dla wskazanych gatunków zwierząt.

Dziękujemy Pani dr hab. inż Alicji Sołowczuk za profesjonalne poprowadzenie szkolenia i przygotowanie materiałów, patronom medialnym oraz Uczestnikom za aktywny udział.

                              


 

Patronat medialny:

http://www.nbi.com.pl/

 

BAZA WIEDZY  

Dostępne są już do pobrania projekty  i analiza dr inż. hab. Alicji Sołowczuk  wad i zalet wybranych przejść  dla zwierząt zapraszamy Uczestników szkolenia do logowania!