Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2012r.

V Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską

Termin: 29-30 marca 2012r., Hotel Quality System, Wrocław

O tym, że warto rozmawiać o dobrych praktykach i najnowszych technologiach w zieleni miejskiej byliśmy przekonani od dawna. Teraz wiedzą o tym również Uczestnicy konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską, zorganizowanej pod szyldem firmy Dendros i partnera Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

29-30 marca br. w hotelu Quality we Wrocławiu spotkało się 100 Uczestników reprezentujących zarządy zieleni, jednostki samorządowe, architektów krajobrazu, zarządy dróg, spółdzielnie mieszkaniowe oraz prywatne firmy zajmujące się zakładaniem i pielęgnacją zieleni w mieście.

Konferencję otworzył i jednocześnie powitał gości Wiceprezydent Miasta Wrocławia Adam Grel, a kolejne wystąpienie miał Jan Chmielewski Przewodniczący Komisji Komunikacji i Ochrony Środowiska w Radzie Miejskiej 

Część merytoryczną zainaugurował opiekun merytoryczny konferencji prof. dr inż. Marek Siewniak (EAC) tematem granic racjonalnej pielęgnacji drzew pomnikowych. Wymienił on zasady postępowania z drzewami i ich potrzeby, które zostały podzielone na kilka grup: tablica informacyjna, mechaniczne wzmacnianie drzewa, zapewnienie optymalnych warunków siedliskowych, analiza priorytetów w konflikcie drzewo – organizmy ksylofagiczne, ograniczenie cięcia koron, posadzenie następcy. Kolejny referat w tej sesji wygłosił prof. dr hab. Wojciech Radecki. Przedstawił on kształtowanie się koncepcji ochrony pomników przyrody w ustawodawstwie oraz omówił na praktycznym przykładzie tryb uznawania drzew za pomniki przyrody i znoszenia tej ochrony. Następna prelekcja dotyczyła centralnego rejestru form ochrony przyrody prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Małgorzata Jankowska – Różyńska zaapelowała do gmin o współpracę bo tylko dzięki temu możliwa jest aktualizacja i weryfikacja rejestru. Sesję zakończyło wystąpienie przedstawiciela firmy Avant Polska Sp. z o.o., która specjalnie dla Uczestników zorganizowała pokaz sprzętu przed hotelem.

Po przerwie kawowej, która obfitowała w udane rozmowy biznesowe  – stoiska przed salą miały firmy: Agro Zaopatrzenie, LBL Sp. z o.o. oraz Biuro Podróży Frater – Grzegorz Falkowski reprezentujący Związek Szkółkarzy Polskich omówił rośliny przydatne w zieleni miejskiej. W kolejnej prezentacji dr inż. Piotr Chohura (UP Wrocław) podkreślił iż w przypadku terenów zieleni prawidłowe żywienie roślin jest trudne i kłopotliwe. Przedstawił on fertygację – jako skuteczną technikę nawożenia roślin. Prelegent zwrócił uwagę na zalety i wady tej metody, stosowane urządzenia, nawozy – wszystko po to by dzięki prawidłowemu odżywieniu rośliny pięknie się prezentowały. Podczas konferencji nie zabrakło wystąpień dotyczących róż dla zieleni miejskiej (firma Rosa Ćwik oraz Boot & Hortolus Sp. z o.o.), ochrony drzew i krzewów w miastach, które przedstawiła firma Fregata oraz zastosowania hydrożeli zaprezentowanej przed firmę Terra. Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład dr inż. Janusza Mazurka dotyczący chorób i szkodników w zieleni miejskiej oraz sposobów ich zwalczania.

O tym jak zapewnić odpowiednią promocję terenom zielonym kiedy samorząd – ich najczęstszy właściciel nie dedykuje odpowiednich funduszy na ich komunikację marketingową mówił Hubert Gonera (Landbrand S.C). Tematykę tą kontynuowała Agnieszka Kowalewska opowiadając jak została stworzona „Zielona Strategia” miasta na przykładzie Gdyni. Na koniec obrad Dominika Krop Andrzejczuk (IKropka) przedstawiła temat zieleń jako element wizerunku miasta z punktu widzenia architekta krajobrazu.

Po wyczerpujących obradach uczestnicy mieli okazję do kontynuacji rozmów w mniej formalnej atmosferze podczas spaceru udając się na kolację na Barce udało się zwiedzić historyczne ogrody biskupie tworzące piękny ciąg malowniczej zieleni, nad samym brzegiem Odry.

Drugi dzień obrad rozpoczął wykład dr hab. inż. arch Aliny Drapelli Hermansdorfer (Politechnika Wrocławska) o najnowszych trendach i materiałach stosowanych na terenach zieleni. Wzorem poprzednich lat zostały również przedstawione zalety oraz wady zarządzania i przepływu finansów na utrzymanie zieleni publicznej na przykładzie Opola (omówiła je Grażyną Rącka) oraz gospodarz Zarząd Zieleni Miejskiej (Krzysztof Działa).

Jednym z bardzo ciekawych punktów spotkania była sesja plenerowa, w trakcie której zwiedziliśmy fragment Parku Szczytnickiego, pergolę oraz Ogród Japoński. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu zaprezentował również Oś Grunwaldzką – inwestycję zrealizowaną w 2008 r., w ramach której zagospodarowano ciąg pieszy i rowerowy z pasem zieleni o pow. 1,5 ha. Na koniec przespacerowaliśmy się wzdłuż Promenady Staromiejskiej historycznego układu parkowego otaczającego wrocławskie Stare Miasto i zwiedziliśmy Ogród Staromiejski.

Podczas konferencji rozlosowano nagrody m.in. nieodpłatną iluminację wskazanego obiektu lub obszaru przestrzeni publicznej oprawami Philips – nagroda ufundowana przez firmę LBL Sp. z o.o. oraz wycieczka Ogrody i Szkółki Różane Północnych Niemiec  ufundowaną przez Biuro Podróży Frater – obie nagrody trafiły do p. Leokadii z Rzeszowa, której serdecznie gratulujemy!

 Dziękujemy za współpracę Zarządowi Zieleni Miejskiej, wszystkim Wykładowcom, firmom promującym się , patronom medialnym oraz Uczestnikom.

Do zobaczenia za rok! 

   program konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską (pdf)   

Niniejszy program konferencji podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu konferencji lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione.

 podsumowanie konferencji opiekuna merytorycznego prof. dr hab. inż. Marka Siewniaka

 

Sponsor wycieczki

 

 

 

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej. Materiały zawierają zakres programu szkolenia.