Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2012r.

Szkolenie Zarządzanie gospodarką wodomierzową

Termin: 16 kwietnia 2012r., mHotel Łódź

16 kwietnia w mHotel w Łodzi odbyło się szkolenie „Zarządzanie gospodarką wodomierzową”. Spotkanie, które zorganizowała firma Dendros spotkało się z dużym zainteresowaniem, w którym wzięło udział ponad 50 osób. Wśród uczestników można wyróżnić przedstawicieli przedsiębiorstw oraz zakładów wodociągowo – kanalizacyjnych, zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowych, producentów oraz dystrybutorów wodomierzy i systemów informatycznych do zarządzania gospodarką wodomierzową.

Podczas szkolenia prowadzący omówił problematykę dotyczącą podstawowych zagadnień prawnych – wodomierz jako urządzenie pomiarowe, wskazał na rodzaje wodomierzy oraz ich dobór na podstawie krzywych rozbiorów wody, zaznaczył jak istotny jest prawidłowy montaż i zabezpieczenie wodomierzy aby uniknąć podstawowych błędów przy ich instalacji. Temat, który kończył spotkanie dotyczył zasad prawidłowego odczytu z wodomierzy oraz podstaw odczytu zdalnego. Prezentacja przedstawiana przez dr inż. Wojciecha Korala poparta była licznymi przykładami praktycznymi z badań prowadzonych w przedsiębiorstwach wodociągowych i w spółdzielniach mieszkaniowych. Szkolenie zostało wzbogacone o tematykę wodomierzy sprzężonych (przemysłowych)  m. in omówione zostały możliwości ich zastąpienia wodomierzami o szerszym zakresie pomiarowym.

Spotkanie poprowadził: dr inż. Wojciech Koral (Politechnika Śląska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach) – specjalista w zakresie gospodarki wodomierzowej, autor licznych publikacji dotyczącej powyższej tematyki.

Patronat medialny nad szkoleniem objęły kwartalnik Instalacje, miesięcznik Technologia Bezwykopowa oraz portale woda-ścieki.com, inżynieria.com, Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich.

Podczas spotkania Uczestnicy mogli zapoznać się z produktami firmy Mirometr Sp. z o.o. oraz Itron Polska Sp. z o.o.

program szkolenia Zarządzanie gospodarką wodomierzową (pdf)

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione.

 Dziękujemy dr Wojciechowi Koralowi za poprowadzenie szkolenia, Uczestnikom, Patronom Medialnym oraz firmom specjalistycznym, które miały okazję zaprezentować się podczas spotkania.

 

 

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej. Materiały zawierają zakres programu szkolenia.