Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2012r.

Szkolenie Zamówienia publiczne w gospodarce wodno – kanalizacyjnej (studium przypadku)

Termin: 21 lutego 2012r., hotel Mercure****, Poznań

Jedną z najlepszych metod zdobywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów jest analizowanie, ocenianie i dyskusja przypadków, które opisują prawdziwe sytuacje już zrealizowanych postępowań. Właśnie w takiej formie odbyło się spotkanie zorganizowane przez firmę Dendros 21 lutego w Hotelu Mercure**** w Poznaniu.

Uczestnikami szkolenia dotyczącego zamówień publicznych w gospodarce wodno – kanalizacyjnej byli reprezentanci kadry kierowniczej, specjaliści ds. zamówień w przedsiębiorstwach wodociągowych oraz przedstawiciele firm oferujących produkty dla branży komunalnej.

Szkolenie poprowadził radca prawny Tymoteusz Płonka, który współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., ekspert w dziedzinie prawa komunalnego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno – kanalizacyjnej, zamówień publicznych, posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek komunalnych i gmin.

Patronat medialny nad spotkaniem objęły serwisy branżowe wodkaneko.pl oraz woda-ścieki.com.

W czasie szkolenia uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z przykładami postępowań dotyczących zmówień publicznych w przedsiębiorstwach wodociągowych. Nie zabrakło omówienia tematyki, która często wzbudza najwięcej niejasności m.in. zasady udzielania zamówień, równe traktowanie i uczciwa konkurencja, tajemnica przedsiębiorstwa oraz rażąco niska cena. Powyższe motywy były głównymi kwestiami spornymi trafiającymi jako odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Pan Tymoteusz Płonka szczegółowo omówił każdy z przedstawionych przypadków pod względem prawnym. Wskazał interesujące merytorycznie niuanse przeprowadzonych spraw. Jednym z tematów szkolenia – który szczególnie zwrócił uwagę uczestników w obrębie którego wywiązała się dyskusja –  był przypadek związany z oceną równoważności ofert oraz samego stosowania terminu „równoważność”. Jak zaznaczył Radca Prawny termin ten musi być stricte zdefiniowany i mieć jasno określone parametry.

  program szkolenia Zamówienia publiczne w gospodarce wodno-kanalizacyjnej (pdf)

 

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione.

 

Dziękujemy Panu Tymoteuszowi Płonka za poprowadzenie szkolenia, Uczestnikom spotkana za aktywny udział  oraz patronom medialnym za współpracę.

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej. Materiały zawierają zakres programu szkolenia.