Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2012r.

Uprawa drzew w mieście – dobre praktyki

Termin: 12 grudnia 2012r., Hotel Holiday Inn Łódź

12 grudnia 2012 roku w Łodzi odbyło się szkolenie dotyczące Uprawy drzew w mieście – dobre praktyki. Tematyka spotkania została pozytywnie przyjęta przez słuchaczy czego efektem były cenne merytorycznie dyskusje uczestników. Wśród licznej grupy osób biorących udział w szkoleniu mogliśmy wyróżnić przedstawicieli jednostek samorządowych, zarządców pasów drogowych, odpowiadających za nasadzenia i utrzymanie zieleni; przedstawicieli zarządów dróg oraz  firm zajmujących się pielęgnacją i zakładaniem zieleni.

Patronat branżowy nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, a patronat medialny portale ekologia.pl, MegaOgrody.pl, ŚwiatOgrodów.pl, edroga.pl oraz Miesięcznik Drwal.

Opiekę merytoryczną oraz prowadzenie szkolenia objął prof. dr hab. inż. Jacek Borowski (SGGW), który mówił o pielęgnacji drzew miejskich oraz wskazał dobór drzew do warunków przyulicznych, profesor  zaznaczył, iż „po przekroczeniu pewnego progu zagrożeń, można nie znaleźć już roślin zdolnych do wzrostu w tak trudnych warunkach”. Ekologiczne produkty dla drzew przedstawił dr Stanisław Wilka z firmy Humvit Eko. Wśród prelegentów obecny był także dr inż. Jan Łukaszkiewicz (SGGW), który wygłosił referat dotyczący warunków glebowych oraz innych czynników siedliskowych. Wykładowca wskazał jak ważnym i zarazem poważnym problemem jest wpływ soli na roślinność przyuliczną, już 0,05 mg/dm3 zawartości sody (Na2CO3) uniemożliwia rozwój korzeni w glebie. Natomiast problematykę przesadzania i sadzenia drzew i ich pielęgnacji w pierwszych latach po zabiegu omówiła mgr inż. arch. krajobrazu Małgorzata Pstrągowska  (SGGW, IGPiM w Warszawie).

 program szkolenia Uprawa drzew w mieście – dobre praktyki (pdf)


Dziękujemy prof. dr hab. inż. Jackowi Borowskiemu za poprowadzenie szkolenia oraz opiekę merytoryczną, prelegentom dr inż. Janowi Łukaszkiewiczowi oraz mgr inż. arch. krajobrazu Małgorzacie Pstrągowskiej za wygłoszenie referatów. Uczestnikom spotkana za aktywny udział, firmie Humvit Eko za promocję, Patronom Medialnym oraz Stowarzyszeniu Architektury Krajobrazu  za współpracę.


 BAZA WIEDZY

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej. Materiały zawierają zakres programu szkolenia.