Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2012r.

Szkolenie Opłaty za korzystanie ze środowiska wg najnowszych przepisów

Termin: 10 stycznia 2012r., Poznań

Opłaty za korzystanie ze środowiska reguluje Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 roku. Ustawa nakłada na  przedsiębiorcę obowiązek  prowadzenia ewidencji  zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska i jeżeli to konieczne wnoszenia opłat do Urzędu Marszałkowskiego. Nie wywiązanie się z obowiązku grozi nałożeniem kary.

Temat opłat środowiskowych został omówiony podczas Warsztatów „Opłaty  za korzystanie ze środowiska wg najnowszych przepisów”.  Spotkanie odbyło się 10 stycznia 2012 roku w Hotelu Ikar*** w Poznaniu.   Ekspertem, który  poprowadził oraz udzielił cennych informacji  podczas warsztatów była Pani Małgorzata Knapczyk, pracownik Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uczestnicy mieli szansę wzięcia udziału w  warsztatach, pozwalających na zdobycie umiejętności samodzielnego sporządzania wykazu zawierającego dane o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat oraz właściwego naliczania opłat. Podczas spotkania była możliwość zadawania pytań Pani Małgorzacie Knapczyk, z czego Uczestnicy chętnie korzystali. Dyskusja, która się w ten sposób się wywiązała była cennym punktem programu. Prowadząca podczas warsztatów kilkakrotnie zwróciła uwagę jak ważna dla prawidłowego sporządzenia wykazu jest współpraca przedsiębiorcy z urzędem. Możliwość konsultacji z danym Urzędem Marszałkowskim pozwala uniknąć szeregu błędów – do czego zachęcała prowadząca warsztaty.

Patronat medialny nad spotkaniem objęło czasopismo Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne oraz portale internetowe: budownictwoinzynieryjne.pl, plastech.pl, gartija.pl,  administracja.pl oraz  środowisko.pl. 

Dziękujemy Pani Małgorzacie Knapczyk za poprowadzenie warsztatów, Uczestnikom spotkana za aktywny udział oraz patronom medialnym za współpracę.

program szkolenia Opłaty za korzystanie ze środowiska (pdf)

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione.

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.