Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2012r.

Szkolenie Kosztorysowanie prac związanych z zielenią miejską

Termin: 14-15 czerwca 2012r., SGGW Warszawa

Branża architektury krajobrazu ma charakter interdyscyplinarny i kosztorysowanie w jej obszarze budzi wiele problemów, zwłaszcza w obliczu obecnie obowiązujących wolnorynkowych zasad wyceny robót i usług. Dawniej akty prawne obligowały organy administracji państwowej do określania zasad tworzenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych obiektów i robót budowlanych (w tym też robót w zakresie terenów zieleni) oraz do opracowywania i wydawania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, które były wygodnym źródłem istotnych składników ceny w kalkulacji szczegółowej robót. Dziś katalogi nie obowiązują, a zawarte w nich technologie znacząco odbiegają od nowoczesnych technik stosowanych w zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni. Dlatego istotne znaczenie w kosztorysowaniu zaczynają mieć analizy indywidualne oparte o badanie rynku, jak też stosowanie interpolacji i ekstrapolacji, a także analogii do nakładów ujętych w katalogach. Tej kwestii wykładowca poświęcił wiele uwagi. W części wykładowej zostały poruszone m.in. problemy z kosztorysowaniem robót w zamówieniach publicznych. Ważnym elementem szkolenia była analiza kształtowania się cen rynkowych wybranych robót i usług w zakresie terenów zieleni oraz przegląd przykładowych dokumentacji kosztorysowych i przedmiarów robót. Ponadto omówione zostały zasady wyceny nowoczesnych technologii w tym: zakładanie skweru wypoczynkowego z placem zabaw, robót pielęgnacyjnych zieleni osiedlowej, sadzenia drzew przyulicznych, urządzania parków. Podczas szkolenia Uczestnicy mogli się również zapoznać z możliwością nawadniania miejskich terenów zieleni na bazie produktów firmy Hunter i Signature, którą przedstawił Sławomir Sositko z firmy Milex.

W ramach zajęć praktycznych uczestnicy zdobytą wiedzę teoretyczną  zastosowali w praktyce podczas ćwiczeń.

Spotkanie poprowadziła: dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska  Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Wykładowca m.in. przedmiotu kosztorysowanie na macierzystej uczelni od 6 lat. Autor artykułów z dziedziny kosztorysowania – współpraca z ośrodkiem Wacetob w W-wie. Kosztorysant robót związanych z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów zieleni.

program szkolenia Kosztorysowanie prac związanych z zielenią (pdf)  

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu konferencji lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione.

BAZA WIEDZY

 Dziękujemy dr inż Edycie Rosłon-Szeryńskiej za poprowadzenie szkolenia, partnerowi branżowemu SAK, patronowi medialnemu e-placezabaw.pl oraz Uczestnikom za aktywny udział.

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej. Materiały zawierają zakres programu szkolenia.