Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2012r.

Szkolenie Gatunki chronione w obrębie zadrzewień

Termin: 24-25 września 2012r., Hotel Ikar Poznań

W dniach 24 – 25 września 2012 w Poznaniu w Hotelu Ikar odbyło się szkolenie dotyczące gatunków chronionych w obrębie zadrzewień. Podczas dwudniowego spotkania swoje wykłady wygłosili  dr Hanna Wójciak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, dr inż. Magdalena Gantner z Uniwersytetu Przyrodniczego z Lublina, Prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” Przemysław Wylegała oraz dr Mateusz Stefaniak z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 

Prezentację dotyczącą turystyki kwalifikowanej przedstawił Adam Zieliński z Biura Podróży Frater – sponsor nagrody losowanej podczas szkolenia.

Patronat honorowy nad szkoleniem objęła Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, wśród uczestników znaleźli się pracownicy jednostek samorządowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, generalnych dyrekcji dróg krajowych i autostrad, administratorzy terenów zieleni, przedstawiciele firm zajmujących się projektowaniem zieleni oraz jej pielęgnacją.

 Celem szkolenia było przedstawienie wybranych gatunków chronionych porostów, mszaków, paprotników, grzybów oraz owadów i ptaków. Przekazana wiedza teoretyczna ilustrowana była licznymi fotografiami wybranych gatunków chronionych.

 Spotkanie zostało podzielone na pięć modułów. Pierwsze dwie sesje  poprowadziła Pani dr Hanna Wójciak. Temat referowany przez Panią Doktor dotyczył gatunków chronionych porostów, mszaków oraz paprotników. Omówiona została specyfika gatunku, jego rola w ekosystemie, przyczyny zanikania gatunku oraz prawne formy ochrony, jakie występują w Polsce. Informacje teoretyczne były ilustrowane zdjęciami autorstwa Pani Doktor – co przyczyni się do lepszego rozpoznawania gatunków w terenie.

 Moduł drugi dotyczył owadów, wykład o tej tematyce wygłosiła Pani dr inż. Magdalena Gantner. Systematyka, budowa, biologia i ekologia wybranych gatunków owadów, objętych ochroną to wiedza jaką mieli okazję uzyskać Uczestnicy od wykładowcy.

 Po całym dniu szkolenia Uczestnicy spotkali się na kolacji w Restauracji Chimera, gdzie po drodze mogli zobaczyć m.in. najnowszą fontannę powstałą w Poznaniu, znajdująca się na Placu Wielkopolskim.

 Drugi dzień rozpoczął wykładem dotyczącym ptaków Pan Przemysław Wylegała. Prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” przedstawił prawne aspekty ochrony ptaków w Polsce, wskazał na znaczenie obszarów miejskich dla ptaków m.in. kwiczoła, strzyżyka, makolągwa. Dzięki licznym fotografiom Uczestnicy mogli  zapoznać się nie tylko z sylwetką konkretnego gatunku, ale także z ilustracjami przedstawiającymi sposoby gniazdowania.

 Ostatni moduł szkolenia, który dotyczył grzybów poprowadził dr Mateusz Stefaniak. Wykład zawierał informacje dotyczące specyfiki grzybów oraz ich różnorodności w Polsce.

 Na koniec wśród Uczestników szkolenia została rozlosowana nagroda główna voucher  o wartości 1000 zł na wycieczkę, której sponsorem było Biuro Podróży Frater z Bydgoszczy. Zwycięzcy jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

program szkolenia Gatunki chronione w obrębie zadrzewień (pdf)

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione.

Dziękujemy wykładowcom za poprowadzenie szkolenia, sponsorowi za współpracę, uczestnikom za aktywny udział.

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej. Materiały zawierają zakres programu szkolenia.