Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2012r.

Szkolenie BHP w zieleni

Termin: 7 lutego 2012r., Hotel Ikar, Poznań

Bezpieczeństwo i higiena pracy to temat złożony, szczególnie w branży „zielonej”. Na dzień dzisiejszy nie ma przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy, które w sposób kompleksowy poruszałyby tematykę zakładania i pielęgnacji zieleni. Konieczne jest korzystanie z aktów prawnych przeznaczonych dla innych branż np. budowlanej czy komunalnej.

O tym, że spotkanie z zakresu BHP nie musi być nużące oraz trudne w swojej formie mieli okazję przekonać się Uczestnicy szkolenia  „BHP w zieleni” zorganizowanego w dniu 7 lutego 2012 roku.

 Spotkanie poprowadził Pan Maciej Błaszak, specjalista ds. szkoleń i bhp, praktyk posiadający bogatą wiedzę i doświadczenie z zakresu BHP. Od wielu lat współpracuje z branżą „zieloną”, dzięki czemu bardzo dobrze zna problemy i potencjalne zagrożenia.

Podczas szkolenia omówiona dokładnie została tematyka identyfikacji i oceny potencjalnych   zagrożeń występujących na stanowisku pracy wraz z zastosowaniem odpowiednich środków oraz metod zmniejszenia narażenia. W czasie szkolenia wykładowca ilustrując wieloma przykładami zobrazował problematykę zagadnień związanych z zakładaniem oraz utrzymaniem zieleni. Wskazane zostały istotne elementy organizacji pracy wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo wypadkowe m.in. zabezpieczenie i organizację miejsca pracy podczas m.in. :

  • ścinki drzew
  • koszenia
  • prac w obrębie drogi i poboczach oraz pasach rozdziału
  • narażeń związanych z dużym obciążeniem fizycznym w zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze
  • prac ze środkami chemicznymi (magazynowanie, transport, stosowanie)
  • prac na wysokościach
  • prac związanych z instalacjami podziemnymi i napowietrznymi

oraz związane z  eksploatacją urządzeń i maszyn.

Przeprowadzona została również analiza charakterystycznych wypadków dla branży oraz metody zapobiegania. Nie zabrakło  praktycznych uwag przydatnych w codziennej pracy służb bhp oraz kadry odpowiedzialnej za organizację pracy.

W czasie trwania szkolenia zwrócono uwagę na szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa pracy, które powinny być stworzone do wykonanej pracy. Dobrze sporządzona instrukcja zwiększa bezpieczeństwo oraz higienę wykonywanej pracy.

Uczestnicy oprócz części teoretycznej mieli szansę skonsultować z Wykładowcą problemy z którymi spotykają się na co dzień.

program szkolenia BHP w zieleni

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione.

Dziękujemy Wykładowcy za ciekawe prowadzenie szkolenia, Uczestnikom za aktywny udział oraz Patronom medialnym: miesięcznikowi Drwal,   oraz portalom  normabhp.pl i portalbhp.pl

 

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.