Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2012r.

Warsztaty Oznaczanie drzew – zajęcia terenowe II termin

Termin: 18 października 2012 r., Poznań

Zieleń w mieście wymaga wiele pracy i zaangażowania. Działania związane z nasadzeniami, pielęgnacją czy usuwaniem drzew i krzewów często wiążą się ze skomplikowanym procesem administracyjno-prawnym, ale również szeregiem działań w terenie. Jedną z podstawowych umiejętności osób pracujących w branży zielonej powinno być rozpoznawanie drzew i krzewów, również w stanie spoczynku. Brak tych podstawowych kwalifikacji powoduję niebezpieczeństwo podjęcia złych decyzji co w konsekwencji może przyczynić się do złego zarządzania zielenią w mieście i pogorszenia krajobrazu terenów zielonych.

Celem warsztatów było:
przekazanie najważniejszych kryteriów do rozpoznawania drzew, dzięki którym wykonywana praca w zieleni miejskiej będzie bardziej efektywna
– usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu cech fizjologicznych drzew (pokrój, kora, budowa pędu, liści, pąków)
– próba odpowiedzi między innymi na pytania: wg jakich kryteriów zaliczyć drzewo do pomników przyrody? Które z drzew w mieście należą do inwazyjnych? Jak rozpoznać drzewa uszkodzone z powodu zasolenia, suszy, zanieczyszczenia lub innych niekorzystnych warunków siedliskowych?

 

Warsztaty poprowadził: dr Mariusz Gałka – Zakład Biogeografii I Paleoekologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor dwóch książek, kilkudziesięciu publikacji, uczestnik kilku staży zagranicznych. Współpracujący z uniwersytetami w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Łotwy. W pracy naukowej zajmujący się aspektami biogeografii i geobotaniki.

program warsztatów Oznaczanie drzew- zajęcia terenowe (pdf)

Dziękujemy wykładowcy za poprowadzenie szkolenia oraz Uczestnikom za aktywny udział. Zapraszamy na kolejne edycje warsztatów!

Jesteś zainteresowany kolejną edycją warsztatów – napisz do nas!