Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2012r.

Konferencja System gospodarowania odpadami komunalnymi w pytaniach i odpowiedziach

Termin 28 września 2012r., Centrum Targowo-Wystawiennicze Targi Lublin

Ustawa o zachowaniu i czystości w gminach nakłada na gminy obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na swoim terenie. Najpóźniej do końca grudnia 2012 roku samorządy są zobligowane do opracowania stosownych uchwał, które do połowy 2013 roku muszą wejść w życie.

W dniu 28 września w Lublinie na terenie Targów Lublin SA została zorganizowana Konferencja System gospodarowania odpadami komunalnymi, która wpisana była w program Targów Ochrony Środowiska EcoExpo.  Zaproszenie wystosowane przez firmę Dendros i współorganizatora Targi Lublin SA spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających targi. Wśród uczestników spotkania możemy wymienić przedstawicieli administracji samorządowej, zakładów gospodarki komunalnej, firm oraz instytucji działających w zakresie gospodarki odpadami.

Konferencja była okazją do uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu zmian jakie zachodzą w gospodarki odpadami. Większość samorządowców twierdzi, iż zmiany są potrzebne lecz wprowadzenie ich w życie wydaje się problematyczne i skomplikowane.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień trzech wystąpień prelegentów, którzy zawodowo są związani z tematyką spotkania. Pierwszy wykład wygłosił dr Marek Goleń, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, który przedstawił model organizacyjno-prawny powiązania obniżonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wynikiem segregacji. Po przerwie głos zabrała Pani Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k., która mówiła jak zaplanować, przygotować i przeprowadzić przetarg na odbieranie odpadów komunalnych w świetle nowych przepisów. Spotkanie zakończyło wystąpienie Pana Dariusza Skrobola, burmistrza Pszczyny, w której podatek śmieciowy funkcjonuje już od 2008 roku. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z uchwałami, jakie przygotowała Gmina Pszczyna by wprowadzić podatek śmieciowy na jej terenie. Należy zwrócić uwagę, iż po każdym z wykładów miała miejsce dyskusja.

Wiele wątpliwości mają przedstawiciele gmin jak i firmy, które miałby z samorządami współpracować. Potrzeba konfrontacji stron przy okazji zorganizowanej konferencji, potwierdza tylko fakt, iż organizacja tego typu spotkań jest jak najbardziej słuszna.


Współogranizator konferencji Targi Lublin SA

program konferencji System gospodarowania odpadami komunalnymi (pdf)  

Dziękujemy współorganizatorowi Targom Lublin SA oraz wykładowcom za współpracę a Uczestnikom za aktywny udział w konferencji.

 

BAZA WIEDZY

 

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej. Materiały zawierają zakres programu szkolenia.

Referencje