Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2012r.

Konferencja Projektowanie oraz modernizacja infrastruktury oświetleniowej

Termin: 28-29 lutego 2012r., Hotel Delicjusz, Rosnówko k. Poznania

W dniach 28-29 lutego w Rosnówku k. Poznania odbyła się Konferencja „Projektowanie oraz modernizacja infrastruktury oświetleniowej”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firm energetycznych, specjaliści ds. oświetlenia oraz przedstawiciele firm działających w branży oświetleniowej.

Patronat honorowy nad spotkaniem objął Związek Powiatów Polskich.

Pierwszy referat konferencji dotyczył aspektów prawnych gdzie omówiono m. in. zadania własne gmin. Referujący – Zbigniew Szulc z Kancelarii Doradztwa Energetycznego „eko.wat” Sp. z o.o.– zwrócił uwagę m.in. na problemy związany z definiowaniem punktu świetlnego oraz przytoczył kilka wyroków sądowych w sprawie finansowania oświetlenia dróg publicznych – co wywołało dyskusję na sali. Drugą sesję swoim referatem rozpoczęła dr inż. Małgorzata Górczewska (Politechnika Poznańska). Temat wystąpienia dotyczył nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań stosowanych w projektowaniu oświetlenia ulic i dróg. Jak zaznaczyła „Wprowadzenie podstawowych wymogów ekoprojektowania w oświetleniu drogowym, doprowadzi do poprawy jakości oraz obniżenia energochłonności i racjonalizacji kosztów eksploatacji, czego wymaga przyjęta niedawno Ustawa o efektywności energetycznej”. O tym czy możliwa jest modernizacja oświetlenia w gminie bez dodatkowych kosztów referował Marcin Strzelczyk z Energa Oświetlenia Sp. z o.o. Na przykładzie Gminy Postomino wskazał w jaki sposób przy zastosowaniu formuły ESCO przeprowadzono udaną modernizację oświetlenia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Przemysława Polaka z Zakładu Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „Rosa” Stanisław Rosa, który przedstawił nowości produktowe firmy w zakresie oświetlenia zewnętrznego. Natomiast Ireneusz Frąckowiak z firmy Rabbit Sp. z o.o. mówił o nowoczesnych systemach sterowania i redukcji mocy w oświetleniu ulicznym. Sesje zakończyła Pani Agnieszka Dziadosz z Politechniki Poznańskiej referatem dotyczącym wybranych aspektów kosztorysowania infrastruktury oświetleniowej.

Kolejna omawiana tematyka podczas obrad konferencji związana była z oświetleniem LED-owym stosowanym w oświetleniu ulicznym. Panel poprowadził dr inż. Przemysław Tabaka z Politechniki Łódzkiej, który także wygłosił referat o lampach stosowanych w oświetleniu ulicznym ze szczególnym uwzględnieniem źródeł LED. Kolejny prelegent dr inż. Sławomir Zalewski (Politechnika Warszawska) opowiedział o możliwości wykorzystania LED-owych opraw oświetlenia zewnętrznego. Zauważył on, iż „wybór sprzętu diodowego jako podstawy modernizacji oświetlenia w sferze publicznej musi być dokładnie rozważony. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że jest on lepszy lub gorszy o tradycyjnego”. Produkty firmy Wojnarowscy Sp. z o.o. przedstawił Krzysztof Białkowski W tej sesji Uczestnicy mieli także szansę wysłuchać jak wyglądały pierwsze realizacje oświetlenia ulicznego na bazie LED w Warszawie, referat wygłosił dr inż. Dariusz Czyżewski z Politechniki Warszawskiej. Doktor Czyżewski zaznaczył jak ważna w procesie inwestycji w instalacje LED jest weryfikacja stosowanych produktów pod względem technicznym oraz przeprowadzenie pomiarów odbiorczych gotowej nowej instalacji oświetleniowej.

Pierwszy dzień zakończyła kolacja, która poprzedzona została kursem kiperskim wraz z degustacją rumu. Uczestnicy spotkania mieli możliwość skorzystania z różnego rodzaju gier, szczególnym zainteresowaniem cieszył się bowling, bilard oraz cymbergaj.

Sesja zwieńczająca konferencję dotyczyła doświadczeń praktycznych z przeprowadzonych modernizacji. O wariantach modernizacji oświetlenia mówił Zbigniew Szulc z Kancelarii Doradztwa Energetycznego „eko.wat” Sp. z o.o. Interesującą prezentację dotycząca nowoczesnych słupów oświetleniowych z kompozytów polimerowych wygłosił Sławomir Melski z firmy Alumast S.A.

Z bardzo pozytywnym odbiorem spotkał się również  Burmistrz Dariusz Szypulski z Gminy Nidzica, który referował o przeprowadzonej w latach 2008-2009 modernizacji oświetlenia na terenie Gminy. Za przeprowadzone działania Gmina Nidzica otrzymała II Nagrodę w kategorii gminy i miasta do 70 tysięcy w XIII edycji Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto. Spotkanie zakończył referat Marcina Woźniaka z Eneos Sp. z o.o. z Poznania, który w swoim wystąpieniu wskazał jak modernizacja oświetlenia wpływa na poprawę bezpieczeństwa i ochronę środowiska naturalnego, co w konsekwencji przyczynia się także do zmniejszenia energochłonności gospodarki.

Podczas przerw w obradach uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ofertą firm Energa Operator Sp. z o.o., Rabbit Sp. z o.o., Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „Rosa” Stanisław Rosa, Alumast S.A.

Patronat medialny nad Konferencją objęły czasopisma oraz magazyny branżowe Polskie Drogi, Inżynieria Ruchu Drogowego, Infrastruktura oraz wortale edroga.pl, elektroinzynieria.pl, gramwzielone.pl, infrastruktura.com.pl, LEDnews.pl, lighting.pl.

 program konferencji Projektowanie oraz modernizacja infrastruktury oświetleniowej (pdf) 

Niniejszy program konferencji podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu konferencji lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione.

Serdeczne podziękowania składamy Wykładowcom, firmom współpracującym przy konferencji, Patronom Medialnym oraz Uczestnikom z aktywny udział w spotkaniu.

 

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej. Materiały zawierają zakres programu szkolenia.