Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2012r.

Konferencja Bezwykopowe technologie renowacji oraz budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Termin: 16 -17 maja 2012r., Rosnówko k. Poznania

Bezwykopowe technologie renowacji oraz budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych to tytuł konferencji, jaka odbyła się w dniach 16-17 maja 2012 roku w Rosnówku k. Poznania. Spotkanie zorganizowane zostało przez firmę Dendros, a opiekę merytoryczną sprawował dr inż. Florian Piechurski, docent Politechniki Śląskiej.

Konferencja została podzielona na trzy sesje. Pierwsza dotyczyła bezwykopowych technologii renowacji sieci i przyłączy wodociągowych. Rozpoczęła się od wystąpienia dr inż. Floriana Piechurskiego, który przedstawił ogólną klasyfikację metod bezwykopowych oraz omówił każdą z nich. Jak podkreślał podstawą wyboru optymalnej metody jest zgromadzenie możliwie pełnej informacji na temat rurociągu (rodzaju zastosowanych rur, średnic, kształtek) określenie jego wydajności hydraulicznej i warunków organizacji placu budowy. W kolejnym wystąpieniu – opiekun merytoryczny konferencji – przeanalizował koszty wymiany i renowacji wodociągu ułożonego częściowo pod drogą i poza nią. Okazało się, iż analizowany wodociąg należy wykonać metodą bezwykopową. Kolejnym wnioskiem był fakt, iż największe koszty generują prace związane z usunięciem, a następnie odtworzeniem warstw nawierzchni. W sesji tej został wygłoszony również referat przez Pawła Bireckiego dotyczący bezwykopowej renowacji sieci w technologii KWH Pipe, gdzie została szeroko omówiona oferta tej firmy wraz z przykładami realizacji. Urozmaiceniem obrad było wystąpienie Adama Zielińskiego z Biura Podróży Frater (sponsora wycieczki VIA BALTICA losowanej wśród Uczestników), który „przeniósł” nas na chwilę w świat turystyki kwalifikowanej Polska – Europa  – Świat.

Druga sesja dotyczyła bezwykopowej technologii renowacji i przyłączy kanalizacyjnych, gdzie wzorem poprzedniej sesji dr inż. Florian Piechurski sklasyfikował metody i streścił każdą z nich, a w kolejnym wystąpieniu porównał koszty wybranych metod. Kolejnym punktem w programie było wystąpienie dotyczące mikrotunelingu z zastosowaniem rur CC-GRP na przykładzie kolektora prawobrzeżnego w Poznaniu, które omówił przedstawiciel firmy Hobas System Polska – Jacek Głowacki. Natomiast o zaletach przeciskowych rur bazaltowych opowiadał dr inż. Andrzej Kolonko (Politechnika Wrocławska). Rury z topionego bazaltu są najnowszym materiałem konstrukcyjnym i nie są jeszcze dobrze poznane – mówił dr Kolonko – jednak ze wzg. na właściwości wytrzymałościowe i odporność chemiczną powinny znaleźć szersze zastosowanie. O tym, iż warto rozważyć zastosowanie krótkich modułów rurowych do rehabilitacji technicznej starych rurociągów grawitacyjnych lub nowych kanałów metodami bezwykopowymi wypowiadał się Andrzej Roszkowski. Taki wybór, poprzez eliminację lub ograniczenie wielkości wykopów zmniejsza uciążliwość tych prac, obniża koszty i skraca czas realizacji. Na zakończenie sesji Sławomir Wesołowski podzielił się doświadczeniami Toruńskich Wodociągów z realizacji renowacji sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej metodą rękawa utwardzanego.

Podczas kolacji, Uczestnicy konferencji mieli okazję dyskusji i wymiany doświadczeń, a dostępne gry (bowling, bilard, dart, piłkarzyki itp.) sprzyjały integracji.

Drugi dzień obrad poświęcony był bezwykopowym technologiom budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tym razem charakterystykę i ocenę wybranych bezwykopowych metod budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych małych średnic zaprezentował dr inż. Bogdan Przybyła (Politechnika Wrocławska). Kolejne ciekawe wystąpienie dotyczyło oceny kryteriów przygotowania warunków w przetargach, oraz doboru optymalnej technologii. Marek Nowak (PWiK Bytom Sp. z o. o.) oprócz powyższego tematu przedstawił również realizacje kilku projektów zrealizowanych przez Spółką w ostatnim czasie. Budowę kanalizacji grawitacyjnej metodą mikrotunelingu omówił natomiast Dymitr Petrow-Ganwew z firmy Herrenknecht AG. Temat planowania rehabilitacji sieci kanalizacyjnej i wybranych aspektów technicznych dokumentacji przetargowej powrócił w wystąpieniu Andrzej Roszkowskiego. Zaproponował on w swojej prezentacji m.in. zapisy dla wybranych metod, jakie powinny spełniać, a dzięki temu uchronią inwestorów przed stosowaniem niewłaściwych materiałów i popełnieniem błędów montażowych przez wykonawców. Ważne jest również monitorowanie prac i w razie potrzeby uaktualnianie dokumentacji.

Podczas konferencji prelegenci zgodnie podkreślali, że metody bezwykopowe charakteryzują się m.in.:

  • ekonomią robót,
  • szybkością wykonania –krótkimi terminami realizacji,
  • zastosowaniem metod „przyjaznych” dla ludzi i środowiska,
  • niewielkim zapleczem budowy i stopniem dewastacji.

Dlatego też techniki bezwykopowe coraz częściej postrzegane są, jako coraz atrakcyjniejsza alternatywa dla metod otwartego wykopu.

Podczas konferencji zaplanowane zostały specjalne atrakcje m.in. na zakończenie konferencji wśród Uczestników  rozlosowana została wycieczka VIA BALTICA Litwa – Łotwa – Estonia ufundowana przez Biuro Podróży Frater z Bydgoszczy. Zwycięzcy jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

 

Program konferencji Bezwykopowe technologie renowacji i budowy sieci wod-kan (pdf)

 Niniejszy program konferencji podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu konferencji lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione.

 Dziękujemy dr inż Florianowi Piechurskiemu za opiekę merytoryczną, Wykładowcom, firmom specjalistycznym KWH Pipe Poland Sp. z o.o., Hobas System Polska Sp. z o.o., Herrenknecht AG ,  Uczestnikom oraz Patronom medialnym (Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Instalacje, portalom: budownictwoinzynieryjne.pl, wodkaneko.pl, woda-scieki.pl, Maszyny24.com).

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  konferencji, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej. Materiały zawierają zakres programu konferencji.