Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2011r.

Szkolenie Zezwolenia i kary za usuwanie drzew przydrożnych

Termin: 27 stycznia 2011r., Hotel Polonez Poznań

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi obowiązku uzgadniania wydawania zezwolenia na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz innymi zmianami np. dotyczącymi pielęgnacji, które wprowadziła ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804) zorganizowaliśmy kolejny cykl szkoleniowy tym razem związany z drzewami przydrożnymi.

Spotkanie poprowadził  Krzysztof Gruszecki przez wiele lat był etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy oraz radcą prawnym specjalizującym się w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Autor komentarzy do ustaw.

Radca Prawny przybliżył wszelkie zmiany dotyczące:

  • zwolnienia z uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew, których wiek nie przekracza 10 lat;
  • dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia rysunku lub mapy określającej usytuowanie drzew lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości;
  • obowiązku organu wydającego decyzje oględzin w zakresie gatunków chronionych;
  • uzgodnienia dotyczące usuwania drzew w pasie drogowym z regionalną dyrekcją ochrony środowiska.

Podczas spotkania szczegółowo został omówiony zakres przedmiotowy obowiązku współdziałania z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. „Należy zauważyć, że w każdym przypadku wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów organ prowadzący postępowanie będzie musiał w pierwszej kolejności wyjaśnić, czy nie znajdują się one w pasie drogowym, gdyż tylko wówczas obowiązek ten będzie występował” – mówił prowadzący. Przypomniał również definicję pasu drogowego.

Przekazywana podczas zajęć wiedza teoretyczna ilustrowana była licznymi przykładami rozwiązań praktycznych niepublikowanych orzeczeń sądów administracyjnych (analiza studium przypadków).

W trakcie szkolenia uczestnicy chętnie korzystali z możliwości zadawania pytań oraz wymiany problemów związanych z usuwaniem drzew i krzewów przydrożnych.

Szkolenie odbyło się pod patronatem portalu www.ArchitekturaKrajobrazu.info, portalu edroga.pl oraz Magazynu Drogi – lądowe- powierzne – wodne.

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Gruszeckiemu za przeprowadzenie szkolenia oraz Uczestnikom za aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

 


 

program szkolenia Zezwolenia i kary za usuwanie drzew przydrożnych (pdf)

 


 

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.