Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2011r.

Szkolenie Ochrona drzew na placach budowy

Termin: 14 kwietnia 2011r., Hotel Polonez Poznań

14 kwietnia br. odbyło się kolejne z cyklu „zielonych” szkoleń dotyczące ochrony drzew na placach budowy. Spotkanie poprowadziła dr inż. Marzena Suchocka –  architekt krajobrazu, autorka licznych badań i publikacji dotyczących wpływu prac budowlanych na żywotność drzew.

W pierwszej części szkolenia zostało przedstawione pozytywne, często jest niedoceniane przez ludzi, oddziaływanie drzew na terenach zurbanizowanych. Zaprezentowane zostały metody w jaki sposób można wycenić korzyści płynące z posiadania drzew w odniesieniu do poniesionych kosztów, przy czym – jak zaznaczała prelegentka – korzyści wielokrotnie przewyższają koszty. Odpowiednie kształtowanie nasadzeń i troska o nie powoduje oszczędności w ogrzewaniu, unikaniu emisji CO2, poprawieniu stanu zdrowia oraz m.in. braku konieczności rozbudowy infrastruktury (np. kanalizacji burzowych).

W kolejnej części spotkania wskazywano, iż budowa i drzewa mogą koegzystować pod jednym warunkiem: od pierwszej, koncepcyjnej fazy projektu muszą być znane relacje dotyczące potrzeb drzew. Wiedza ta powinna być znana planistom i projektantom, czyli wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego. Wskazano szereg uwarunkowań prawnych i narzędzi ochrony pokazujących, iż drzewo jest wartością trwałą, a za jego zniszczenie grozi kara. Podstawowymi przyczynami strat w drzewostanie – mówiła dr Marzena Suchocka – jest brak planowania środków ochrony drzew na etapie projektowym, brak wiedzy o korzeniach i przyczynach ich uszkodzeń wśród uczestników procesu budowlanego (projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru i arborystów, również administratorów zakończonych inwestycji).

Omówiony został również krok po kroku etap koncepcyjny, jak powinna wyglądać gospodarka drzewostanem, co powinna uwzględniać, aby zapobiegać uszkodzeniem, a także mechanizm zamierania drzew na trenach inwestycyjnych. Nie zabrakło praktycznych wskazówek dotyczących metod wykonywania wykopów lub wymiany gleby w systemie korzeniowym drzew, które można wykorzystać dla ochrony drzew (tunelowanie, system sterowanych przewiertów, pipe ramming, wyznaczanie stref ochronnych itp.). Podczas spotkania podkreślano, iż bardzo ważny jest monitoring i pielęgnacja w trakcie prowadzenia prac. Ostatnim przedstawionym tematem był etap projektowy, podczas którego należy zapewnić odpowiednie warunki rozwoju drzew, które mają na celu zminimalizować skutki prac budowlanych lub zapobiegną uszkodzeniu (kanały korzeniowe, wymiana zagęszczonej ubogiej gleby, podwieszane fundamenty konstrukcji budowlanych).

Całość szkolenia zwieńczyła burzliwa dyskusja i wymiana poglądów Uczestników.

 

 

 

program szkolenia Ochrona drzew na placach budowy (pdf)

 

Dziękujemy Wykładowcy,  Uczestnikom oraz patronom medialnym www.ArchitekturaKrajobrazu.info , Miesięcznikowi Adaministrator oraz portalowi www.administrator24.info

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem patrona medialnego szkolenia – miesięcznika dla zarządców nieruchomości Administrator

Marzena Suchocka „Drzewa w niebezpieczeństwie” (pdf)