Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2011r.

Szkolenie Obowiązki sprawozdawcze związane z bateriami i akumulatorami

Termin: 1 marca 2011r., Hotel Polonez Poznań

Jednym z podstawowych obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach jest konieczność składania marszałkowi województwa sprawozdań dot. min. rodzaju, ilości i masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, czy o osiągniętych poziomach zbierania. Pierwsze rozliczenie ustawowych obowiązków za rok 2010 należy złożyć do dnia 15 marca 2011r. Dotyczy to producentów, sprzedawców, jak i prowadzących działalność w zakresie zbierania i przetwarzania baterii i akumulatorów.

Celem szkolenia, które zorganizowaliśmy w dniu 1 marca br. było szczegółowe zapoznanie z przepisami dotyczącymi baterii i akumulatorów, a w szczególności omówienie problematyki sprawozdawczości. Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata Tomczak – Naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Pierwsze pytania pojawiły się już przy wyjaśnianiu definicji związanych z ustawą, Wiele niejasności budziła m.in. definicja miejsca odbioru, czy podmiotu wprowadzającego. Zdaniem wielu uczestników ustawa, która została wdrożona na podstawie dyrektywy unijnej jest bardziej skomplikowana niż w innych krajach UE.

W drugiej części spotkania szczegółowo omówione zostały wzory obowiązujących sprawozdań.

 Należy podkreślić, że uczestnicy brali czynny udział w dyskusji, niejednokrotnie przekazywali swoje propozycje, które powinny być uwzględnione w przyszłych nowelizacjach ustawy wynikające, a wynikają z ich praktycznego doświadczeń.

Dziękujemy Opiekunowi merytorycznemu, Uczestnikom, oraz Patronom Medialnym – portalom www.srodowisko.pl, www.odpady.net.pl oraz www.gartija.pl.

program szkolenia Obowiązki sprawozdawcze  związane z bateriami i akumulatorami (pdf)

 

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.