Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2011r.

Szkolenie Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Termin: 20-21 września 2011, Hotel Ikar, Poznań

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Szkolenie miało charakter warsztatów, podczas których uczestnicy nabyli podstawowe przygotowanie do samodzielnego tworzenia modeli hydraulicznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w oparciu o popularne programy Epanet 2.0 i SWMM5.

Oba programy są programami bezpłatnymi udostępnianymi bez ograniczeń wraz z kodami źródłowymi (open source) przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (US EPA) i mogą być używane przez przedsiębiorstwa wodociągowe do budowy własnych modeli.

Model hydrauliczny jest cyfrowym odwzorowaniem sieci i pozwala na obserwację zjawisk w niej zachodzących oraz wpływu rożnych czynników na pracę sieci. Za pomocą Epanet 2.0 i SWMM5 można tworzyć modele dynamiczne pozwalające na obserwację pracy sieci zmienną w czasie.

Zadaniem modelu hydraulicznego sieci wodociągowej jest pomoc przy racjonalnym zarządzaniu siecią wodociągową w zakresie:

  • regulacji przepływów i ciśnień,
  • doboru: średnic rurociągów, pomp, zbiorników sieciowych,
  • wykrywania awarii i stanów nietypowych,
  • sterowania pracą sieci w sytuacjach awaryjnych i remontowych,
  • rozbudowy i przebudowy sieci (przyłączania nowych odbiorców i dzielnic, zmiany sposobu zasilania),
  • badania wpływu sieci wodociągowej na jakość wody.

Zadaniem modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej jest pomoc przy racjonalnym zarządzaniu siecią kanalizacyjną w zakresie:

  • doboru: średnic i kształtów przekrojów kanałów, przepompowni i zbiorników,
  • rozbudowy i przebudowy sieci (przyłączania nowych dostawców ścieków),
  • wykrywania nietypowych stanów pracy,
  • wykrywanie nielegalnych zrzutów, wielkości infiltracji i eksfiltracji.

Szkolenie obejmowało zapoznanie ze strukturą programów, przygotowanie i wprowadzanie danych, kalibrację modelu, pracę na modelu oraz obserwację oraz interpretację wyników.

Szkolenie poprowadzili:  dr inż. Paweł Grajper oraz dr inż. Grzegorz Ścieranka Politechnika Śląska w Gliwicach.

program szkolenia Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (pdf)

Dziekujemy Wykładowcom, Uczestnikom oraz Patronom Medialnym.