Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2011r.

Szkolenie Kosztorysowanie prac związanych z obiektami architektury krajobrazu

Termin: 2-3 czerwca 2011r., Hotel Ikar Poznań

„Kalkulacja kosztorysowa to jedno z ważniejszych zadań każdej inwestycji zarówno dla inwestora jak i wykonawcy. Pojawia się na każdym etapie inwestycji, począwszy od poprzedzających ją studiów i analiz, kończąc na jej odbiorze i utrzymaniu. Rola kosztorysowania rośnie od kiedy podstawową formą udzielania zamówień publicznych stały się przetargi” – tak rozpoczęła szkolenie pt. „Kosztorysowanie prac związanych z obiektami architektury krajobrazu” dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska (SGGW Warszawa). Spotkanie odbyło się 2-3 czerwca br. w Poznaniu.

Branża architektury krajobrazu ma charakter interdyscyplinarny i kosztorysowanie w jej obszarze budzi wiele problemów, zwłaszcza w obliczu  obecnie obowiązujących wolnorynkowych zasad wyceny robót i usług. Dawniej akty prawne obligowały organy administracji państwowej do określania zasad tworzenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych obiektów i robót budowlanych (w tym też robót w zakresie terenów zieleni) oraz do opracowywania i wydawania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, które były wygodnym źródłem istotnych składników ceny w kalkulacji szczegółowej robót. Dziś katalogi nie obowiązują, a zawarte w nich technologie znacząco odbiegają od nowoczesnych technik stosowanych w zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni. Dlatego istotne znaczenie w kosztorysowaniu zaczynają mieć analizy indywidualne oparte o badanie rynku, jak też stosowanie interpolacji i ekstrapolacji, a także analogii do nakładów ujętych w katalogach. Tej kwestii – dr inż. Edyta Rosłon – Szeryńska – poświęciła wiele uwagi.

Podczas szkolenia omówione zostały rodzaje kosztorysów i zasady ich sporządzania na różnych etapach inwestycji oraz specyfika prac w zakresie architektury krajobrazu. Ważnym elementem szkolenia była analiza kształtowania się cen rynkowych wybranych robót i usług w zakresie terenów zieleni oraz przegląd przykładowych dokumentacji kosztorysowych i przedmiarów robót. Ponadto przedstawione zostały zasady wyceny nowoczesnych technologii w architekturze krajobrazu, w tym: zakładania ogrodów na dachu, placów zabaw dla dzieci, sadzenia drzew przyulicznych,  czy wykorzystywania geosyntetyków. Nie zabrakło ćwiczeń praktycznych dotyczących m.in. ustalenia zakresu prac i opracowania przedmiaru czy też sporządzanie kalkulacji szczegółowej robót.

program szkolenia Kosztorysowanie prac związanych z obiektami architektury krajobrazu (pdf)

 Dziękujemy Pani dr inż. Edycie Rosłon – Szeryńskiej za poprowadzenie szkolenia, patronowi branżowemu: Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK), patronom medialnym: www.swiatogrodow.pl, www.architekturakrajobrazu.info,   Green2, oraz Uczestnikom.

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.