Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2011r.

Szkolenie Identyfikacja drzew zagrażających bezpieczeństwu

Termin: 6-7 października br., Hotel Ikar Poznań

 Celem szkolenia było zwiększenie świadomości na temat statyki drzew i metod identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu wśród właścicieli drzew – jednostek samorządowych i administratorów terenów zieleni w przestrzeniach zurbanizowanych. Choć w przypadku diagnozy statyki drzew często niezbędna jest wiedza eksperta, to wzrost świadomości właścicieli drzew w tym zakresie może znacznie polepszyć bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko wypadku spowodowanego przez złamane czy obalone drzewo. Badania dowodzą, że ponad 80% wiatrołomów da się wcześniej przewidzieć przy użyciu diagnozy wizualnej, którą warto stosować przy rutynowej kontroli wszystkich drzew w mieście.

W ramach szkolenia zostały omówione przyczyny zagrożenia powodowanego przez drzewa, w tym czynniki wpływające na powstanie wykrotów i wiatrołomów oraz przyczyny wypadków związanych z upadającymi drzewami. Ponadto przedstawione zostały istniejące sposoby kontroli drzew i oceny poziomu zagrożenia, ze szczególną uwagą zwróconą na praktyczne metody oparte o diagnozę wizualną. Uczestnicy szkolenia oceniali drzewa wybranymi metodami (w tym autorską metodą WID-wizualnej identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu) podczas zajęć terenowych.

Szkolenie poprowadzili dr inż. Edyta Rosłon – Szeryńska SGGW Warszawa (w ramach swojej pracy doktorskiej opracowała pierwszą w Polsce wizualną metodę identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu) oraz prof. nadzwyczajny dr hab. Tomasz Oszako Instytut Badawczy Leśnictwa (specjalista i autor wielu publikacji m. in. z zakresu zjawiska zamierania drzewostanów liściastych oraz oceny zdrowotności drzew i ich ochrony przed grzybami w zadrzewieniach miejskich).

 program szkolenia Identyfikacja drzew zagrażających bezpieczeństwu (pdf)

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione.

Dziękujemy dr inż Edycie Rosłon-Szeryńskiej i prof. nadzwyczajnemu dr hab. Tomaszowi Oszako za poprowadzenie szkolenia, Pracownikom ZDM w Poznaniu za pomoc i udostępnienie terenu do zajęć praktycznych,   Patronom Medialnym oraz Uczestnikom.

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.